Φάση 4 – Ταυτοποίηση - Έλεγχος DNA και Ταύτιση

470+

Eco Campaigns

Some description text for this item

Η ΔΕΑ σύναψε συμφωνία με ένα εργαστήριο DNA στις ΗΠΑ το οποίο πραγματοποιεί τις γενετικές αναλύσεις των σκελετικών δειγμάτων. Αυτές οι αναλύσεις επιφέρουν επιβεβαιωμένες ενδοσκελετικές ταυτίσεις και διευκολύνουν την επιτυχή αναγνώριση των αγνοουμένων. Στοχεύοντας στην ανακάλυψη τυχόν γενεαλογικών συσχετισμών, κοινώς γνωστές ως ανάλυση συγγένειας, σκελετικά δείγματα υποβάλλονται στο εργαστήριο για τη δημιουργία γενετικών προφίλ, τα οποία στη συνέχεια συγκρίνονται με τα γενετικά προφίλ των συγγενών των αγνοουμένων.

Μια ταυτοποίηση DNA θεωρείται επιτυχής μόνο όταν η ταύτιση φτάσει ή υπερβαίνει το στατιστικό όριο του 99,95%. Αφού επιτευχθεί κάποια ταύτιση, τα αποτελέσματα αποστέλλονται πίσω στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο, όπου η δικοινοτική ομάδα γενετιστών της ΔΕΑ μελετά, ερμηνεύει και επιβεβαιώνει ξανά την ταύτιση. Ελληνοκυπριακά και Τουρκοκυπριακά εργαστήρια παίρνουν δείγματα από συγγενείς αγνοουμένων και πραγματοποιούν συλλογή και δημιουργία προφίλ DNA.

to top