Πρακτική Άσκηση

Πρόγραμμα Εθελοντισμού ΔΕΑ

Η ΔΕΑ ψάχνει εθελοντές για να βοηθήσουν τη δικοινοτική δικανική της ομάδα. Ζητούνται υποψήφιοι για τις παρακάτω θέσεις:

Εθελοντής/τρια Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου:

Ο Εθελοντής/τρια του Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου θα βοηθά και θα εποπτεύεται από τους Δικανικούς Ανθρωπολόγους του Εργαστηρίου στην εκτέλεση των ανθρωπολογικών εξετάσεων ανθρώπινων λειψάνων με βάση τις επίσημες εργαστηριακές διαδικασίες λειτουργίας (SOP). Τα βασικά καθήκοντα περιλαμβάνουν την προετοιμασία των λειψάνων για ανάλυση (καθαρισμό, πλύσιμο, σήμανση, συσκευασία), προετοιμασία προσωπικών αντικειμένων, ενδυμάτων και αντικειμένων για ανάλυση (καθαρισμό, σήμανση, συσκευασία), θα βοηθούν τους δικανικούς ανθρωπολόγους του Εργαστηρίου στη διαδικασία τεκμηρίωσης (σημειώσεις, φωτογράφιση κ.λπ.), θα παρέχουν βοήθεια στη διαδικασία δειγματοληψίας DNA, και βοήθεια στη μεταφορά ταυτοποιημένων λειψάνων βάσει των καθιερωμένων πρωτοκόλλων.

Η παρούσα κενή θέση απευθύνεται σε υφιστάμενους φοιτητές ή πρόσφατους μεταπτυχιακούς ή προπτυχιακούς απόφοιτους Ανθρωπολογίας/ Φυσικής Ανθρωπολογίας, Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας, Εγκληματολογικής Επιστήμης ή άλλων συναφών κλάδων.

Εθελοντής/τρια Ομάδας Έρευνας Πεδίου:

Οι αιτούντες θα βοηθούν και θα εποπτεύονται από τους αρχαιολόγους της ΔΕΑ στην ανασκαφή πιθανών τοποθεσιών ταφής και στην εκταφή ανθρώπινων λειψάνων και συναφών αντικειμένων. Οι βασικές εργασίες περιλαμβάνουν βοήθεια στη διαδικασία ανασκαφής είτε χειρωνακτικά είτε παρακολουθώντας την ανασκαφή με χρήση μηχανημάτων, θα βοηθούν τους Δικανικούς Αρχαιολόγους στη διαδικασία εκταφής ακολουθώντας τα καθιερωμένα πρωτόκολλα, θα βοηθούν στη διαδικασία τεκμηρίωσης (προετοιμασία ημερολογίων ανάκτησης, προετοιμασία σκίτσων, λήψη φωτογραφιών και σύνταξη Εκθέσεων Δικανικής Αρχαιολογίας σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα).

Η παρούσα κενή θέση απευθύνεται σε υφιστάμενους φοιτητές ή πρόσφατους πτυχιακούς ή προπτυχιακούς απόφοιτους Αρχαιολογίας, Δικανικής Αρχαιολογίας, Εγκληματολογικών Επιστημών ή άλλων συναφών κλάδων.

Πληροφορίες για όλους τους αιτούμενους

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά, να είναι πρόθυμοι να εργαστούν σε ένα δικοινοτικό περιβάλλον εργασίας και να έχουν εξαιρετικές δεξιότητες ομαδικής εργασίας.

Αναζητούνται εθελοντές για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για μικρότερες περιόδους δεν θα ληφθούν υπόψη, στο παρόν στάδιο. Οι εθελοντές αναζητούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι αιτούντες θα πρέπει να αναφέρουν στις αιτήσεις τους τις περιόδους κατά τις οποίες θα ήταν διαθέσιμοι.

Σημειώστε ότι οι θέσεις εθελοντών δεν αμείβονται. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής (όπου υπάρχουν) θα επιβαρύνουν τους αιτούμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή, και τα δύο στα αγγλικά, αναφέροντας τα κίνητρα και τα προσόντα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@cmp-cyprus.org

to top