Πρακτική Άσκηση

Πρόγγραμμα Πρακτικής Άσκησης στης ΔΕΑ

Το καλοκαίρι του 2012 η Διερευνητική Επιτροπή για τους αγνοουμένους στη Κύπρο (ΔΕΑ) και το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο (CAL) για πρώτη φορά ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα πρακτικής συμμετοχής. Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά πρακτικής εκπαίδευσης στη θεωρία και την πρακτική της Δικανικής Ανθρωπολογίας, καθώς και την δεοντολογία στην οποία στηρίζονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ταυτοποίηση των αγνοουμένων μέσα σε ένα ανθρωπιστικό πλαίσιο.

Η ασποστολή της ΔΕΑ και του Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου (CAL)

Η ΔΕΑ είναι μια θεσμοθετημένη, δικοινοτική επιτροπή στην Κύπρο που έχει ως αποστολή να ερευνήσει τις υποθέσεις προσώπων καταγραφέντων ως αγνοούμενων στις δικοινοτικές ταραχές του 1963-1964 καθώς και στα γεγονότα του Ιουλίου 1974 και μετέπειτα.

Το 2005, η ΔΕΑ ξεκίνησε το Έργο για την Εκταφή, Ταυτοποίηση και Επιστροφή των Λειψάνων των Αγνοουμένων. Το έργο της ΔΕΑ διεκπεραιώνεται εξ’ ολοκλήρου με μέλη και από τις δύο κοινότητες σε όλες τις σχετικές φάσεις (έρευνα, αρχαιολογική, ανθρωπολογική, γενετική εργασία και ψυχολογική στήριξη).

Το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο ιδρύθηκε στα τέλη του Αυγούστου 2006, υπό την αιγίδα της ΔΕΑ και σε συντονισμό με την Ομάδα Δικανικής Ανθρωπολογίας της Αργεντινής (EAAF). Τον Οκτώβριο του 2008 το Έργο της ΔΕΑ, έγινε πλήρως αυτόνομο, με την EAΑF να ενεργεί ως Επιστημονικός Σύμβουλος της ΔΕΑ.

Σκοπό του Προγράμματος

 • Να καλέσει εθελοντές να βοηθήσουν στις εργασίες που διεξάγονται στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο (CAL) ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάλυσης και ταυτοποίησης των αγνοουμένων προσώπων (π.χ. πλύσιμο των οστών, κωδικοποίηση, φωτογράφηση, καταγραφή, αρχειοθέτηση κλπ).
 • Να καλέσει τους επαγγελματίες στον τομέα της Δικανικής Ανθρωπολογίας για να βοηθήσουν στην επιστημονική ανάπτυξη των ανθρωπολόγων του Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου.

Οφέλη για του Εξασκόμενους

Με την λήξη του προγράμματος πρακτικής συμμετοχής, οι εθελοντές θα:

 • Τύχουν εκπαίδευσης στην οστεολογία της ανθρωπολογίας
 • Τύχουν εκπαίδευσης στις τεχνικές τεκμηρίωσης που χρησιμοποιεί το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο στην καταγραφή των σκελετικών δειγμάτων.
 • Τύχουν εκπαίδευσης στον προσδιορισμό του βιολογικού προφίλ των σκελετικών δειγμάτων (ηλικία, φύλο και εκτίμηση αναστήματος).
 • Τύχουν εκπαίδευσης στις σκελετικές μετρήσεις.
 • Τύχουν εκπαίδευσης στην οδοντολογία.
 • Τύχουν εκπαίδευσης στις διαδικασίες δειγματοληψίας-γενετικού υλικού (DNA) παρατηρώντας και βοηθώντας τους αναλυτές του CAL.
 • Τύχουν εκπαίδευσης στην επιστήμη της Δικανικής Φωτογράφησης.
 • Έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν μαζί με τους επιστήμονες της ΔΕΑ σε διαλέξεις και εργαστηριακά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στο CAL κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους.
 • Τύχουν εκπαίδευσης στη δημιουργία Δικανικών Εκθέσεων.
 • Τύχουν εκπαίδευσης στη διαδικασία Συμφιλίωσης των Δεδομένων, κατά την οποία γίνεται η σύγκριση των μεταθανάτιων και προθανάτιων στοιχείων ώστε να γίνει δυνατή η θετική ταυτοποίηση.
 • Αποκτήσουν εμπειρία σε διάφορα είδη τραυμάτων και παθολογικών καταστάσεων καθώς και για τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται για τη επίτευξη της θετικής ταυτοποίησης.
 • Τύχουν εκπαίδευσης στην ανάλυση μεικτών σκελετικών καταλοίπων και ειδικότερα στις μεθόδους επανασύνδεσης των οστών σε λείψανα.
 • Λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής μετά τη λήξη της περιόδου εκπαίδευσης.

Δομή

 • Οι εθελοντές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο (CAL) δέχεται εθελοντές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Η συμμετοχή των εθελοντών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες.
 • Η συμμετοχή των επαγγελματιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.
 • Το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο (CAL) μπορεί να δεχθεί το μέγιστο δύο εθελοντές ανά περίοδο.
 • Οι εθελοντές θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους τουλάχιστον ένα μήνα προηγουμένως της περιόδου που επιθυμούν να συμμετάσχουν προσδιορίζοντας το χρονικό διάστημα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.
 • Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Απαιτήσεις

 • Βασική γνώση της ανθρώπινης οστεολογίας.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών και άνω.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (pre-intermediate).
 • Γνώση προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Ψυχολογική και δεοντολογική ικανότητα εργασίας με ανθρώπινα λείψανα.
 • Αποδοχή παραχώρησης παρειακού δείγματος (σάλιο), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για το Πρόγραμμα Αναγνώρισης των Αγνοουμένων στην Κύπρο (επιμόλυνση των οστών κατά την διάρκεια ανάλυσης τους).
 • Αποδοχή υπογραφής Εγγράφου Εμπιστευτικότητας.Η α
to top