Φάση 3 – Ανθρωπολογική Ανάλυση

470+

Eco Campaigns

Some description text for this item

Το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2006 και βρίσκεται στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας. Το εργαστήριο αποτελείται από δύο αίθουσες φύλαξης για τα εκταφέντα λείψανα καθώς και από δύο χώρους για τις επιστημονικές αναλύσεις των λειψάνων.

Μετά την ταυτοποίηση ενός αγνοουμένου, τα επηρεαζόμενα μέλη της οικογένειας προσκαλούνται για να συναντήσουν τους επιστήμονες που εμπλάκηκαν στην ταυτοποίηση και ενημερώνονται για ολόκληρη τη διαδικασία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Τα μέλη της οικογένειας έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν τα λείψανα του αγαπημένου τους προσώπου

Ο πρωταρχικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να παραλαμβάνει τα εκταφέντα λείψανα και να πραγματοποιεί μια επιστημονική ανθρωπολογική ανάλυση για να προσδιορίσει την ταυτότητα του αγνοούμενου. Το επιστημονικό έργο διενεργείται από δύο δικοινοτικές ομάδες ανθρωπολόγων, οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένες τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, με στόχο τη διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου επιστημονικής ικανότητας και ηθικής ακεραιότητας.

Με την ανθρωπολογική ανάλυση δημιουργείται ένα βιολογικό προφίλ του ατόμου, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, του ύψους, της ηλικίας κατά το θάνατο και οποιωνδήποτε άλλων ατομικών χαρακτηριστικών που μπορούν να βοηθήσουν για μια επιτυχή ταυτοποίηση. Επιπλέον, η ανάλυση καθορίζει την προέλευση των εκταφέντων λειψάνων, επιβεβαιώνει εάν τα λείψανα σχετίζονται με τους όρους εντολής της ΔΕΑ και αν τα λείψανα που βρέθηκαν ανήκουν σε ένα άτομο, σε δύο άτομα ή σε περισσότερα άτομα. Το τελευταίο αναφέρεται ως καθορισμός του Ελάχιστου Αριθμού Ατόμων (Minimum Number of Individuals - MNI). Εάν τα λείψανα ανήκουν σε περισσότερα από ένα άτομα, αυτά τα ανάμεικτα λείψανα επανασυσχετίζονται με τον στόχο να δημιουργήσουν - όσο το δυνατόν περισσότερο - πλήρη σύνολα λειψάνων για παράδοση στις οικογένειες. Μετά την ανθρωπολογική ανάλυση, κόβονται μικρά δείγματα οστών και αποστέλλονται σε εργαστήριο DNA για γενετική ανάλυση.

to top