Στατιστικά

Δημοσίευση 1 Ιουλίου 2024

1. Ο αριθμός αυτός δύναται να αυξομειωθεί μετά τις ανθρωπολογικές, γενετικές και αρχαιολογικές αναλύσεις.
2. Ο αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει 212 άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν από τη ΔΕΑ αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο των αγνοουμένων.
3. Ο αριθμός που αντιστοιχεί για το έτος 2005 περιλαμβάνει ανασκαφές και εκταφές που διενεργήθηκαν από τους Τουρκοκύπριους πριν από το υφιστάμενο πρόγραμμα. Τα λείψανα που είχαν εντοπιστεί παραδόθηκαν στη ΔΕΑ το 2006.

to top