Δωρητές

Δημοσίευση 1 Ιουλίου 2024

Η ΔΕΑ είναι ένας από τους κύριους θεσμοθετημένους δικοινοτικούς φορείς στην Κύπρο και οι δραστηριότητές της εκτελούνται από νεαρούς Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους επιστήμονες. Το έργο της Επιτροπής ανακουφίζει τον πόνο χιλιάδων οικογενειών στο νησί, που έχουν ζήσει δεκαετίες υπομένοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τη τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Αυτό το ζωτικής σημασίας έργο, συμβάλλει επίσης στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και χτίζει τα θεμέλια για συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Κατά τα τελευταία 15 χρόνια, τα λείψανα περισσότερων από το ήμιση των 2,002 αγνοουμένων που εξαφανίστηκαν στην Κύπρο έχουν εντοπιστεί, εκταφεί, ταυτοποιηθεί και επιστραφεί. Ωστόσο, 58 χρόνια μετά τα γεγονότα του 1963-1964 και 47 χρόνια από τα γεγονότα του 1974, εξαντλείται ο χρόνος για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοουμένων. Οι μάρτυρες γερνούν και όταν πεθαίνουν, αναπόφευκτα παίρνουν μαζί τους στον τάφο τους τις τόσο σημαντικές πληροφορίες που γνωρίζουν. Κάθε χρόνο που μια γενιά γονέων πεθαίνει χωρίς να γνωρίζει τη μοίρα των αγνοούμενων παιδιών τους, η ΔΕΑ παραμένει δεσμευμένη σε αυτό το ανθρωπιστικό έργο και καταβάλλει την κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνει τη διαδικασία εκταφής και ταυτοποίησης. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, η ΔΕΑ διπλασίασε την διερευνητική της ικανότητα και επέκτεινε τις δραστηριότητες αναζήτησης σε αρχεία αρκετών χωρών και διεθνών οργανισμών, που σχετίζονται με την Κύπρο. Αυτές οι προσπάθειες, ωστόσο, είναι δαπανηρές και η ΔΕΑ μπορεί να διατηρήσει τη δραστηριοποίησή της μόνο μέσω ουσιαστικής βοήθειας από δωρητές. Το 2024, ο επιχειρησιακός προϋπολογισμός της ΔΕΑ ανέρχεται σε 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Ως ο μεγαλύτερος και πιο τακτικός δωρητής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει γενναιόδωρα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η ΔΕΑ πρέπει να βρει επιπλέον 600,000 ευρώ από άλλους δωρητές για να υλοποιήσει τις δραστηριότητές της του 2024.

Δημοσιονομική Ευθύνη

Τα κεφάλαια της ΔΕΑ διαχειρίζονται από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) σύμφωνα με διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ανεξάρτητοι οικονομικοί έλεγχοι της ΔΕΑ διενεργούνται σε ετήσια βάση.

1. Όλες οι εισφορές που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους από το 2007 και μετέπειτα, έχουν διατεθεί σύμφωνα με το πλαίσιο του Κανονισμού αριθ. 389/2006″ του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2006 για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

to top