Επικοινωνία
Γραφείο Ελληνοκυπριακού Μέλους

Κυριάκου Μάτση 56
2ος Όροφος
1082 Λευκωσία
Κύπρος
Ηλεκτρ. Ταχ.: info@cmp-cyprus.org
Τηλ.: +357 22400142
Για ανώνυμες πληροφορίες: 151

Γραφείο Τουρκοκυπριακού Μέλους

204 Tanzimat Sokak
99010 Lefkoşa,
Mersin 10 Turkey
Kıbrıs
Ηλεκτρ. Ταχ.: tkc.office@cmp-cyprus.org
Τηλ.: +90 392 2281586
Για ανώνυμες πληροφορίες: 181

Γραφείο Τρίτου Μέλους (ΗΝ. ΕΘΝΩΝ)

UNFICYP Sector 2,
Wolseley Barracks
Μάρκου Δράκου 23 (δίπλα από
το ξενοδοχείο Ledra Palace)
1102 Λευκωσία

Όνομα
Field is required!
Field is required!
Το μήνυμα σας
Field is required!
Field is required!
Διεύθυνση email
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο
Field is required!
Field is required!
to top