Επικοινωνία
Γραφείο Ελληνοκυπριακού Μέλους

Κυριάκου Μάτση 56
2ος Όροφος
1082 Λευκωσία
Κύπρος
Ηλεκτρ. Ταχ.: info@cmp-cyprus.org
Τηλ.: +357 22400142
Για ανώνυμες πληροφορίες: 151

Γραφείο Τουρκοκυπριακού Μέλους

Yüzbaşı Tekin Yurdabak Cad. 43/A
Göçmenköy
Lefkoşa,
Mersin 10 Turkey
Cyprus
Ηλεκτρ. Ταχ.: tkc.office@cmp-cyprus.org
Τηλ.: +90 392 2281586
Για ανώνυμες πληροφορίες: 181

Γραφείο Τρίτου Μέλους (ΗΝ. ΕΘΝΩΝ)

UNFICYP Sector 2,
Wolseley Barracks
Μάρκου Δράκου 23 (δίπλα από
το ξενοδοχείο Ledra Palace)
1102 Λευκωσία

    to top