"Για τις οικογένειες των αγνοουμένων
ο χρόνος δεν θεραπεύει.
Μόνο οι απαντήσεις..."
"Με τη βοήθειά σας μπορεί να
σταματήσει η αγωνία των
συγγενών αγνοουμένων."
to top