Σύσταση της Επιτροπής

Κατά την περίοδο 1974-1977 είχε πραγματοποιηθεί αριθμός διακοινοτικών συναντήσεων για το θέμα των αγνοουμένων, αλλά καμιά σημαντική πρόοδος δεν είχε σημειωθεί. Στη συνέχεια από το 1977 μέχρι το 1981, ακολούθησαν διαπραγματεύσεις στη Λευκωσία, Γενεύη και Νέα Υόρκη που σκοπό είχαν τη σύσταση μιας επιτροπής με την ονομασία Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ). Μεταξύ 1975 και 1978 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τρία διαφορετικά ψηφίσματα αναφορικά με το θέμα των αγνοουμένων στην Κύπρο, υπέρ της σύστασης ενός διερευνητικού σώματος για την αντιμετώπιση του ανθρωπιστικού αυτού προβλήματος. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε δυο επιπλέον ψηφίσματα κατά τα έτη 1981 και 1982 αντίστοιχα, καλωσορίζοντας τη σύσταση της ΔΕΑ και ενθαρρύνοντας την να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην διεκπεραίωση της αποστολής της.

Η ΔΕΑ συστάθηκε τον Απρίλιο του 1981, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες, το έργο και στις δύο πλευρές επικεντρώθηκε στις έρευνες για την εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων καθώς και στην διαπραγμάτευση ενός κοινού επίσημου καταλόγου όλων των αγνοουμένων. Επίσης συλλέχτηκαν δείγματα αίματος από τους συγγενείς με σκοπό να βοηθήσουν τις μελλοντικές ταυτοποιήσεις. Το 1997, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων συμφώνησαν να παραχωρήσει η μία πλευρά στην άλλη, άμεσα και ταυτόχρονα , όλες τις πληροφορίες που βρίσκονταν στην διάθεση τους όσον αφορά τους χώρους ταφής των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων αγνοουμένων.

Το 2006, το κλίμα ήταν πλέον ώριμο ώστε η ΔΕΑ να ξεκινήσει ανασκαφές και εκταφές και στις δύο πλευρές του νησιού. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη τεχνογνωσία, αρχαιολόγοι και ανθρωπολόγοι της Δικανικής Ανθρωπολογικής Ομάδας της Αργεντινής (EAAF) ήρθαν με σκοπό να συντονίσουν και να εκπαιδεύσουν τη δικοινοτική ομάδα Κύπριων επιστημόνων που θα πραγματοποιούσε τις εκταφές και τις ανθρωπολογικές αναλύσεις. Επίσης δημιουργήθηκε το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή της Λευκωσίας.

Από το 2008, η Δικοινοτική Δικανική Ομάδα της ΔΕΑ διενεργεί εκταφές αυτόνομα (μέχρι και 8 ομάδες στα βόρεια και 2 ομάδες στα νότια). Οι δικανικοί επιστήμονες της Δικανικής Ανθρωπολογικής Ομάδας της Αργεντινής συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα της ΔΕΑ για σκοπούς ποιοτικού ελέγχου.

Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Ψήφισμα 3450 (1975) Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε. – Τύπος Αρχείου ‘PDF’ – [Αγγλικά]
Σοβαρές ανησυχίες της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε. για την τύχη των αγνοουμένων…

Ψήφισμα 32/128 (1977) Γενικής Συνέλευσης Η.Ε. – Τύπος Αρχείου ‘PDF’ – [Αγγλικά]
H Γενική Συνέλευση Η.Ε. προτρέπει τη σύσταση ενός διερευνητικού σώματος…

Ψήφισμα 33/172 (1978) Γενικής Συνέλευσης Η.Ε – Τύπος Αρχείου ‘PDF’ – [Αγγλικά]
Σοβαρή ανησυχία της Γενικής Συνέλευσης για την παράταση της κυπριακής κρίσης…

Ψήφισμα 36/164 (1981) Γενικής Συνέλευσης Η.Ε. – Τύπος Αρχείου ‘PDF’ – [Αγγλικά]
Η Γενική Συνέλευση Η.Ε. χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο…

Ψήφισμα 37/181 (1982) Γενικής Συνέλευσης Η.Ε. – Τύπος Αρχείου ‘PDF’ – [Αγγλικά]
Η Γενική Συνέλευση Η.Ε. επαναβεβαιώνει τη βασική ανθρώπινη ανάγκη των οικογενειών να πληροφορηθούν…

to top