Συνεργάτες της ΔΕΑ

Η Αργεντίνικη Ομάδα Δικανικής Ανθρωπολογίας (EAAF)
Η Αργεντίνικη Ομάδα Δικανικής Ανθρωπολογίας (EAAF – Equipo Argentino de Anthropologia Forense) ήταν εισήγηση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) με εντολή από τη ΔΕΑ για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και στην αρχή το συντονισμό των αρχαιολογικών και ανθρωπολογικών πτυχών του προγράμματος Εκταφής, Ταυτοποίησης και Παράδοσης των Λειψάνων των Αγνοουμένων στην Κύπρο. Από την έναρξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2006 μέχρι το τέλος του 2007, διεθνείς δικανικοί επιστήμονες της Αργεντίνικης Ομάδας Δικανικής Ανθρωπολογίας (ΕΑΑF) συντόνισαν και εκπαίδευσαν τη Δικοινοτική Δικανική Ομάδα της ΔΕΑ η οποία σήμερα αποτελείται από περισσότερους από 60 Κύπριους αρχαιολόγους και ανθρωπολόγους.

Διεθνής Συνεργασία
Με ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ταυτοποιήσεων και το ιδιαίτερα έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με περισσότερους από 60 επιστήμονες, η ΔΕΑ θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα έργο-πρότυπο για τους αγνοουμένους το οποίο μπορεί να προσφέρει πολύτιμα μαθήματα σε άλλα πλαίσια, όπου σχεδιάζονται οι προσπάθειες για εντοπισμό και ταυτοποίηση των αγνοουμένων. Από το 2012, μέσω των διευκολύνσεων από την ΔΕΕΣ, η ΔΕΑ ξεκίνησε τη συνεργασία με τις Ιρακινές αρχές από τα Υπουργεία Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που φιλοδοξούν να διακριβώσουν την τύχη 250.000 έως 1 εκατομμυρίου αγνοουμένων. Η ΔΕΑ φιλοξενεί τακτικά Ιρακινούς επιστήμονες στο εργαστήριο της, παρέχοντας εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα δικανικών τεχνικών.

to top