Φάση 1 – Διερευνητική

470+

Eco Campaigns

Some description text for this item

Ευθύνη των Μελών της ΔΕΑ

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ), και σύμφωνα με τους Όρους Εντολής της ΔΕΑ του 1981, οι αποφάσεις αναφορικά με όλες τις πτυχές των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες, λαμβάνονται με ομοφωνία από τα τρία Μέλη της ΔΕΑ. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα Μέλη της ΔΕΑ έχουν ιδιαίτερη συμμετοχή και ευθύνη κατά τη Διερευνητική Φάση. Προτού τα Μέλη εγκρίνουν οποιεσδήποτε ανασκαφές, οι περιπτώσεις πιθανών τοποθεσιών ταφής, εξετάζονται από κοινού από τα Μέλη, τους Βοηθούς και τις διερευνητικές ομάδες της ΔΕΑ.

Διερευνητική Φάση

Το διερευνητικό τμήμα της ΔΕΑ είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων προκειμένου να εντοπίσει πιθανά σημεία ταφής για ανασκαφές. Ομάδες της ΔΕΑ από τις δύο κοινότητες διεξάγουν ολοκληρωμένη τη διαδικασία της διερεύνησης κάτω από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας.

Τα δεδομένα συλλέγονται από μια ποικιλία πηγών και εφαρμόζεται μια σειρά τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων, γεωφυσικών δεδομένων, drone, Geographic Information Systems (GIS) και Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Οι ερευνητές έρχονται σε επαφή με μέλη της οικογένειας και μάρτυρες, εφαρμόζοντας τεχνικές ενίσχυσης της μνήμης και γνωστικών συνεντεύξεων. Συλλέγονται πληροφορίες από μάρτυρες που έχουν πρωτογενείς, δευτερογενείς και εξ ακοής μαρτυρίες. Επίσης από πληροφοριοδότες και από τις δύο κοινότητες, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν πληροφορίες για γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1963-64 και το 1974. Η διερευνητική ομάδα βασίζεται επίσης στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σε αρχειακό υλικό από την ομάδα ερευνητών των αρχείων της ΔΕΑ.

to top