Κατευθυντήριες Γραμμές Μπράντας
Subtitle

Προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνοχή στην οπτική ταυτότητα της ΔΕΑ, έχουμε δημοσιοποιήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο χρήσης του λογότυπου, της επωνυμίας, των χρωμάτων, της γραμματοσειράς και άλλων οπτικών στοιχείων για έντυπα και ψηφιακά μέσα. Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες εάν θα χρησιμοποιήσετε το λογότυπο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) ή άλλα γραφικά για οποιονδήποτε λόγο.

Διαθέσιμες Γλώσσες

Subtitle

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι το λογότυπο της ΔΕΑ και οι Κατευθυντήριες Γραμμές Μπράντας είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά, Ελληνικά και Τουρκικά και μπορείτε να τα επισκεφτείτε αλλάζοντας τη γλώσσα αυτής της σελίδας, από το κουμπί επιλογής γλώσσας στην πάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας.

Φωτογραφικό Υλικό

Subtitle

Το φωτογραφικό της ΔΕΑ που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα είναι διαθέσιμο στη σελίδα Φωτογραφίες, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη-εμπορικούς σκοπούς. Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των φωτογραφιών ανήκουν στην ΔΕΑ και αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε από αυτές τις φωτογραφίες παρακαλούμε όπως προσθέσετε στην λεζάντα την αναφορά “Πνευματικά Δικαιώματα: ΔΕΑ”.

to top