Φάση 5 – Επιστροφή των Λειψάνων

470+

Eco Campaigns

Some description text for this item

OUR PRIORITIES
Φάση Συμφιλίωσης Πληροφοριών

Μόλις ολοκληρωθούν οι ανθρωπολογικές και γενετικές αναλύσεις, οι επιστήμονες συναντιούνται με τους συντονιστές ταυτοποίησης για να συμφιλιώσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες για την κάθε υπόθεση.

Στη συνέχεια, τα προθανάτια δεδομένα πριν από την εξαφάνιση και οι συνθήκες εξαφάνισης, όπως παρατίθενται από τις διερευνητικές ομάδες, συγκρίνονται με τα μεταθανάτια δεδομένα και τα δεδομένα DNA από τις ανθρωπολογικές και γενετικές αναλύσεις. Εάν η σύγκριση των προθανάτιων πληροφοριών συνάδει με τις μεταθανάτιες πληροφορίες και είναι συνεπείς και δεν παρατηρούνται αποκλίσεις, ο συντονιστής ταυτοποιήσεων προχωρά στη συνέχεια με την επίσημη ταυτοποίηση του αγνοουμένου.

OUR PRIORITIES

Αμέσως μετά την επίσημη ταυτοποίηση της ΔΕΑ για τα λείψανα ενός αγνοουμένου, η επηρεαζόμενη οικογένεια ενημερώνεται από ένα εξουσιοδοτημένο μέλος του προσωπικού της ΔΕΑ.

Επιστροφή των Λειψάνων

Η ΔΕΑ εργοδοτεί ψυχολόγους και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου οι οποίοι παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και καθοδήγηση στα μέλη της οικογένειας κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων του έργου της ΔΕΑ. Ενημερώνουν την οικογένεια σχετικά με την ταυτοποίηση του αγαπημένου τους προσώπου, βοηθούν με τα πρακτικά οργανωτικά θέματα για την επίσκεψη της οικογένειας στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ, για την ενημέρωση τους από τους επιστήμονες και για την θέαση των λειψάνων. Οι ψυχολόγοι βοηθούν επίσης στη διευθέτηση της ταφής και συνεχίζουν την υποστήριξή τους, εάν χρειαστεί ή ζητηθεί από την οικογένεια, για δύο χρόνια μετά την κηδεία.

to top