Görev Tanımı ve Yetkileri

KŞK’nin görevi, 1981 yılında anlaşılmış “Görev Tanımı’nda” ve daha sonra iki toplumun liderleri tarafından yapılmış anlaşmalarda belirtilmiştir:

GÖREV TANIMI

Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kurulması Kıbrıs’taki kayıp şahıslar komitesi üç üyeden oluşarak hemen kurulacaktır.

 1. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk tarafları komiteye birer insani kişiyi atayacaklardır. Üçüncü üye her iki tarafın anlaşması ile bu amaç için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından seçilmiş ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından atanan bir resmi kişi olacaktır.
 2. Komitenin kararları mümkün olduğu kadarıyla oy birliği ile alınacaktır. İki tarafın temsilcileri arasında anlaşmazlık olması durumunda, üçüncü üye iki tarafın fikirlerini birleştirmek ve bir uzlaşma sağlamak görüşüyle iki tarafa da danışacaktır.
 3. Komite üyelerinin her biri gerekirse iki personel yardımcısı tarafından destek alabilir. Hiçbir diğer kişi görüşmelere veya komitenin soruşturma çalışmalarına katılmayacak. Kayıp şahıslar sorunu ile doğrudan ilgili hiç kimse personel yardımcı olarak atanamaz. Komite dışarıdan uzman yardımı talep etmeyecektir.
 4. Komitenin başkanı olmayacak, ancak toplantılar bir aylık süreler ile dönüşümlü olarak üyeler tarafından yönlendirilecek –ilk yönetici ICRC’nin resmi kişisi olacak ve bu süreç Kıbrıslı Türk üye veya Kıbrıslı Rum üye tarafından takip edilecektir. Devam edecek olan kişi ilk toplantıda kura ile belirlenecektir.
 5. Komitenin üç üyesi hemen görüşmeye başlayacak ve gerektiği kadar süre düzenli olarak planlanmış oturumlarla görüşmeye devam edecektir.
 6. İlgili tüm taraflar komitenin soruşturma çalışmaları kapsamında ada genelinde erişim sağlamaları için komite ile işbirliği yapacaktır.
 7. Komite sadece toplumlararası çatışmalarda ve bunun yanı sıra Temmuz 1974 ve sonrasında yaşanan olaylarda kayıp olarak bildirilen kişilerin vakalarını araştırmak durumundadır.
 8. Vakaların soruşturma sırasına komite tarafından karar verilecektir, ancak ilk soruşturma vakası komitenin Kıbrıslı Türk üyesi tarafından ortaya konulacağı anlaşılmıştır. Bu, Kıbrıslı Rum üyenin öne süreceği bir dava ile takip edilecektir. Soruşturmalar, tüm davalar incelenene kadar mümkün ölçüde dönüşümlü olacaktır.
 9. Komitenin tüm işlemleri ve bulguları kesinlikle gizli olacaktır. Bu kuralın ihlali komitenin çalışmalarını tehlikeye atacaktır.
 10. Komite, 9. paragrafa halel getirmeden basın açıklaması veya raporu yayımlayıp yayımlamayacağını belirleyecektir.
 11. Komite ölüm nedeni olarak bulguları kullanmaz veya herhangi kayıp kişilerin ölümü için sorumluluk atfedilmesi için girişimde bulunmaz.
 12. Hiçbir gömü yerinden çıkarma bu komitenin himayesi altında olmayacaktır. Komite gömü yerinden çıkarma işlemi için ICRC’ye geleneksel prosedürlerinin ilerlemesi maksadıyla taleplerini iletebilir.
 13. Komite iki toplumunda kayıp kişilerinin kapsamlı bir listesini hazırlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Hayatta olup olmadıklarını uygun şekilde belirterek ve daha sonraki durumlarda ölümlerin yaklaşık zamanlarını belirlemek.
to top