Stajyer Programı

CMP Gönüllü Programı

CMP, şu anda iki toplumlu adli ekibe yardımcı olacak gönüllüler arıyor. Başvuranlar özellikle aşağıdaki pozisyonlar için aranmaktadır:

Adli Laboratuvar gönüllüsü:
Başvuru yapan kişi veya kişiler yardımcı olacaklar ve LAB Standart İşletim Prosedürlerine bağlı olarak İnsan Kalıntıları Adli İnceleme performansında CAL Adli Antropologları tarafından denetleneceklerdir.

Ana görevler, kalıntıları analiz için hazırlama (temizleme, yıkama, etiketlendirme, ambalajlama), analiz için kişisel eşyaları, giyim ve insan yapımı eserleri hazırlama (temizleme, etiketlendirme, ambalajlama), CAL Adli antropologlarına dökümantasyon sürecinde yardımcı olma (not alma, fotoğraflama, vb.), DNA örnekleme sürecinde yardımcı olma, belirlenmiş protokollere göre tanımlanmış kalıntıların transferine yardımcı olmayı içermektedir.

Açık olan bu pozisyon, Antropoloji/Fiziksel Antropoloji, Adli Antropoloji, Adli Bilimler veya diğer ilgili alanlarda mevcut veya yeni mezun ya da lisans öğrencilerine yöneliktir.

Arkeolojik Alan Takım gönüllüleri:
Başvuru yapan kişi veya kişiler yardımcı olacaklar ve şüpheli alanlarının kazısında ve insan kalıntılarının ve ilgili eserlerin mezardan çıkarılmasında CMP Arkeologları tarafından denetleneceklerdir.

Ana görevler, kazı sürecine gerek elle veya mekanik kazıyı izleyerek yardımcı olma, belirlenmiş protokollere göre Adli Arkeologlara mezardan çıkarma sürecinde yardımcı olma, dökümantasyon sürecinde yardımcı olmayı ( mezardan çıkarılanların kayıtlarının tutulmasının hazırlanması, taslak hazırlama, fotoğraflar çekme ve belirlenmiş protokole göre bütün bir Adli Arkeolojik Rapor hazırlama) içermektedir.

Açık olan bu pozisyon, Arkeoloji, Adli Arkeoloji, Adli Bilimler veya diğer ilgili alanlarda mevcut veya yeni mezun ya da lisans öğrencilerine yöneliktir.

Başvuru yapan kişiler İngilizce diline hakim olmalı, iki toplumlu çalışma ortamında çalışmaya istekli olmalı ve mükemmel takım çalışması becerilerine sahip olmalıdır.

Gönüllüler, en az üç (3) aylık bir süre için aranmaktadırlar. Bu süreçten daha kısa bir dönemle ilgilenen adaylar, bu aşamada, dikkate alınmayacaktır. Gönüllüler yıl boyunca aranmaktadır, başvuru yapan kişiler başvurularında uygun olabilecekleri dönemleri belirtmelidirler.

Gönüllü pozisyonlarına ücretlendirme olmayacağını lütfen unutmayınız. Seyahat ve konaklama giderleri (uygulanabildiği yerde) başvuru sahibi tarafından karşılanmalıdır.

İlgilenen adayların kendi özgeçmişlerini, motivasyonlarını ve niteliklerini belirten bir ön yazı ile aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir:

info@cmp-cyprus.org

to top