Stajyer Programı

KŞK Gönüllü Programı

KŞK, şu anda iki toplumlu adli ekibe yardımcı olacak gönüllüler arıyor. Başvurular özellikle aşağıdaki pozisyonlar için aranmaktadır:

Adli Laboratuvar Gönüllüsü:

Adli Laboratuvar Gönüllüsü, laboratuvar standart çalışma prosedürlerine (SOP) dayalı olarak insan kalıntılarının adli incelemesinin gerçekleştirilmesinde KŞK Adli Antropologlarına yardımcı olacak ve onlar tarafından yönlendirilecektir. Temel görevleri arasında kalıntıları analize hazırlamak (temizleme, yıkama, etiketleme, paketleme), kişisel eşyaları, giysileri ve nesneleri analize hazırlamak (temizleme, etiketleme, paketleme), KŞK Adli Antropologlarına dokümantasyon sürecinde yardımcı olmak (not alma, fotoğraf çekme vb.), DNA örnekleme sürecine yardımcı olmak, belirlenen protokollere göre tanımlanan kalıntıların transferine yardımcı olmak yer almaktadır.

Bu iş ilanı Antropoloji/Fiziksel Antropoloji, Adli Antropoloji, Adli Bilimler veya diğer ilgili alanlarda lisans veya lisansüstü eğitim gören mevcut veya yeni öğrencilere yöneliktir.

 

Arkeolojik Alan Takım Gönüllüleri:

Başvuru sahipleri, şüpheli gömü alanlarının kazılmasında ve insan kalıntılarının ve ilgili eserlerin çıkarılmasında KŞK Arkeologlarına yardımcı olacak ve onların gözetiminde çalışacaktır. Temel görevleri arasında, elle veya mekanik kazıyı izleyerek kazı sürecine yardımcı olmak, belirlenen protokolleri izleyerek kazı sürecinde Adli Arkeologlara yardımcı olmak, dokümantasyon sürecine yardımcı olmak (kurtarma günlüklerini hazırlamak, krokiler hazırlamak, fotoğraf çekmek ve belirlenen protokolleri izleyerek eksiksiz bir Adli Arkeolojik Rapor hazırlamak) yer almaktadır.

Bu iş ilanı, Arkeoloji, Adli Arkeoloji, Adli Bilimler veya diğer ilgili alanlardaki mevcut veya yeni lisansüstü veya lisans öğrencilerine yöneliktir.

 

Tüm başvuru sahiplerine yönelik bilgiler

Başvuru yapan kişiler İngilizce diline hakim olmalı, iki toplumlu çalışma ortamında çalışmaya istekli olmalı ve mükemmel takım çalışması becerilerine sahip olmalıdır.

Gönüllüler, en az üç (3) aylık bir süre için aranmaktadırlar. Bu süreçten daha kısa bir dönemle ilgilenen adaylar, bu aşamada, dikkate alınmayacaktır. Gönüllüler yıl boyunca aranmaktadır, başvuru yapan kişiler başvurularında uygun olabilecekleri dönemleri belirtmelidirler.

Gönüllü pozisyonlarına ücretlendirme olmayacağını lütfen unutmayınız. Seyahat ve konaklama giderleri (uygulanabildiği yerde) başvuru sahibi tarafından karşılanmalıdır.

İlgilenen adayların kendi özgeçmişlerini, motivasyonlarını ve niteliklerini belirten bir ön yazı ile aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir:

info@cmp-cyprus.org

to top