Yayınlar

MacLean, R. and Danziger, N., 2016. Beneath the Carob Trees – The lost lives of Cyprus. 2nd ed. Armida Publications, Galeri Kultur Publishing, Committee on Missing Persons in Cyprus (CMP).

MacLean, R. και Danziger, N., 2016. Κάτω από τις Χαρουπιές – Οι Χαμένες Ζωές της Κύπρου. 2η έκδοση. Εκδόσεις Armida, Galeri Kultur Publishing, Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο (ΔΕΑ)

MacLean, R. and Danziger, N., 2016. Harnıp Ağaçlarının Altında- Kıbrıs’ın Kayıp Hayatları.2. baskı. Galeri Kültür Yayınları. Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK)

to top