Safha 2 - Kazı

470+

Eco Campaigns

Some description text for this item

Kazılar 2006 yılından bu yana KŞK projesinin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve ada çapında iki toplumlu adli ekiplerde çalışan 50’den fazla Kıbrıslı arkeolog tarafından yürütülmektedirler. Arkeologlar, standart arkeolojik ilkeler ve metodolojilerle beraber yeni teknolojik araçlar ve özel geliştirilmiş kuyu tekniğini kullanarak kazı yapmakta ve insan kalıntılarını ortaya çıkarmaktadırlar.

Olası bir gömü alanı tespit edildikten sonra arkeologlar, olası kayıp şahsın kalıntılarını aramaya başlarlar. Başarılı olmaları halinde kalıntıların çıkarılma süreci başlar.

Subtitle

Yıllar içinde KŞK arkeologları açık arazi, su kuyusu, dağ yamacı ve akarsu yatağı gibi farklı coğrafik ortamlarda bulunan çeşitli gömü alanlarından kalıntılar çıkarmışlardır. Bazı kalıntılar zemin yüzeyinde veya bir veya birden fazla sayıda katmanda bulunup çıkarılmıştır. Bazı kalıntılar ise çukur veya kuyu gibi daha önceden var olan yerlerden çıkarılmışlardır.

to top