Partnerler ve Çözüm Ortakları

Arjantin Adli Tıp Antroplog Grubu (EAAF)
Arjantin Adli Tıp Antropolog Grubu   (EAAF- Equipo Argentino de Anthropologia Forense) KŞK tarafından Gömü Yerinden Çıkarma, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesinin arkeolojik ve antropojik safhasını tasarlamak ve koordine etmek üzere seçilmiş ve talimatlandırılmıştır. Projesin başlama tarihi olan Ağustos 2006 yılından 2007’nin sonuna kadar EAAF’tan uluslararası adli tıp uzmanları halen 60’ın üzerinde Kıbrıslı arkeolog ve antropologdan oluşan KŞK İki toplumlu Adli Tıp Takımı (BCFT)’nı koordine edip eğitti.

2008 yılının başından beri, yavaş yavaş idari özerklik kazandıktan sonra, BCFT üyeleri gömü yerinden çıkarma işlemlerini kendi kendilerine gerçekleştirmektedir. Fakat KŞK antrolopog labaratuvarında, EAAF adli tıp uzmanları, BCFT üyelerin işlerini koordine edip eğitilmesini 2008 Eylül ayının sonuna kadar devam ettirmiştir. EAAF uzmanları halen kalite kontrol amaçları bakımından yılda iki kez çağrılmaktadır.

EAAF, başlıca adli tıp antropolog ve arkeolojiyi içeren kayıp şahısların kalıntılarının bulunmasında, adli tıpı uygulayan hükümete bağlı olmayan, kar amacı gütmeyen, bilimsel bir organizasyondur. EAAF 1984 yılında, 1976-1983 arasında Arjantindeki askeri yönetim döneminde kaybolmuş en az 10,000 şahsın davalarını araştırmak için kurulmuştur. Bugün takım, Latin Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa’da çalışmaktadır. (Daha fazlası)…

Bode Cellmark Forensics
Amerika’da Virjinya Eyaleti merkezli bir DNA labaratuvarı olan Bode Cellmark Forensics, KŞK’ya 2014 yılından beri kemik örneklerinden DNA çıkarılması ve eşleşme yapılması için teknik destek sağlamaktadır. (Daha fazlası)…

Uluslararası Ortaklıklar
Sürekli bir şekilde artan kimliklendirmeler ve 60’tan fazla deneyimli ve uzman bilim insanının çalışması, KŞK’nın yüksek standartta bir kayıp şahıslar projesi olarak görülmesini sağlamakta, ayrıca kayıp şahısları bulmayı ve kimliklendirmeyi amaçlayan kaynaklara da faydalı bilgiler sunmaktadır.

2012 yılından beri, ICRC’nin de yardımı ile KŞK, 250,000 ile 1 milyon arası kayıp şahsın akıbetini bulmayı amaçlayan Sağlık ve İnsan Hakları Bakanlıkları’na bağlı Iraklı yetkili merciler ile çalışmalara başlamıştır. KŞK düzenli olarak Iraklı bilim insanlarını labaratuvarda ağırlamakta ve onlara geniş çaplı adli teknikler ile ilgili eğitimler vermektedir.

to top