Yasal Beyanlar

Telif Hakkı & Kullanım Koşulları

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs’ın (KŞK) web sitesinde yer alan çeşitli sayfalardaki bilgiler, KŞK tarafından genel kullanım amacıyla yayınlanmışlardır. Sunulan bilgiler, Berne Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunması Sözleşmesi, diğer uluslararası sözleşmeler ile telif hakkı ve komşu haklarla ilgili ulusal yasalar kapsamında korunmaktadır. Web sitesinde yer alan bilgilerden yapılacak alıntılar, araştırma veya kişisel çalışma için gözden geçirilebilir, çoğaltılabilir veya tercüme edilebilir ancak bunlar satış veya ticari amaçlarla kullanılamazlar. Web sitesindeki herhangi bir bilginin kullanılması, makalenin tekdüzen kaynak konumlayıcısına (URL) atıfta bulunularak ve KŞK’yı kaynak olarak göstererek yapılmalıdır. Web sitesinin önemli bölümlerinin çoğaltılması veya tercüme edilmesi ya da eğitim veya diğer ticari olmayan amaçlar dışında herhangi bir kullanımı, önceden yazılı olarak açık izin alınmasını gerektirmektedir. Başvurular ve sorular, info@cmp-cyprus.org e-posta adresi aracılığıyla doğrudan KŞK’ya gönderilmelidir.

Bu web sitesinde kullanılan işaretler ve sunulan bilgiler, KŞK’nın herhangi bir ülke, bölge, şehir veya yerin veya yetkililerinin yasal statüsü veya bunların sınırlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir görüşünün ifadesi anlamına gelmez.

Belirli şirketlerden veya belirli üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, bunların, bahsedilmeyen benzer yapıdaki diğerlerine KŞK tarafından tercih edilerek onaylandığı veya önerildiği anlamına gelmez.

KŞK, web sitesinde yer alan bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu garanti etmez ve kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Bu web sitesinin kullanılması, aşağıdaki şart ve koşullarla mutabakat içinde olunduğu anlamına gelir:

(a) KŞK, bu web sitesini (“Site”), Siteye erişmeyi isteyebilecek olanlara (“Kullanıcılar”) nezaket olarak sunar. Burada sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. KŞK, herhangi bir yeniden satma veya yeniden dağıtma veya türetilmiş çalışmalar/eserler yaratma hakkı olmaksızın, aşağıda belirtilen şart ve koşullara tabi olarak ve ayrıca bu Sitedeki spesifik Materyallere uygulanabilecek daha spesifik kısıtlamalara tabi olarak, Siteyi ziyaret etme ve Siteden bilgi, belge ve materyalleri (genel olarak “Materyaller”) indirip kopyalamaları amacıyla Kullanıcılara, ticari olmayan kişisel kullanımları için izin verir.

(b) Bu Siteyi KŞK yönetir. KŞK’nın bu Sitede yer alan tüm Materyalleri mevcut Şart ve Koşullara tabidir.

(c) Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Sitedeki Materyallerde ifade edilen bulgular, yorumlar ve çıkarımlar, çalışmayı hazırlayan çeşitli KŞK personeli, danışmanlarına aittirler ve KŞK’nın görüşlerini temsil ettikleri anlamına gelmez.

Yasal Uyarı

Bu Sitede sağlanan materyaller, herhangi bir satılabilirlik garantisi, belli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir güvence verilmeden “olduğu gibi” sunulmuşturlar. KŞK, bu tür Materyallerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir teminat vermez veya bu yönde bir beyanda bulunmaz. KŞK, bildirimde bulunmadan bu Sitedeki Materyallere periyodik olarak eklemeler yapar, onları değiştirir, iyileştirir veya günceller. KŞK, bu Sitenin kullanımından kaynaklandığı iddia edilen ve bunlarla ilgili herhangi bir hata, ihmal, kesinti veya gecikme de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yaşanabilecek herhangi bir kayıp, hasar, sorumluluk veya masraftan sorumlu tutulamaz. Bu Sitenin kullanımıyla ilgili risk tamamen Kullanıcıya aittir. İhmal da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir koşulda KŞK veya bağlı kuruluşları, KŞK’ya bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile, herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya dolaylı zarardan sorumlu tutulamazlar.

Kullanıcı, KŞK’nın herhangi bir Kullanıcının herhangi bir davranışından sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

Bu Site, çeşitli bilgi sağlayıcılarının tavsiyelerini, görüşlerini ve açıklamalarını içerebilir. KŞK, herhangi bir bilgi sağlayıcısının, Sitenin herhangi bir Kullanıcısının veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşun sağladığı herhangi bir tavsiye, görüş, açıklama veya diğer bilgilerin doğruluğunu veya güvenilirliğini temsil etmez veya onaylamaz. Kullanıcı, bu tür bir tavsiye, görüş, açıklama veya diğer bilgilere güvenirken bunun riskini alır. Ne KŞK ne de bağlı kuruluşları ne de ilgili aracıları, çalışanları, bilgi veya içerik sağlayıcıları, içerikle ilgili herhangi bir yanlışlık, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, değişiklik veya içeriğin kullanımından dolayı herhangi bir Kullanıcıya veya başkasına karşı sorumlu değildir ve buradaki içeriğin güncelliği veya tamlığı, nedeni ne olursa olsun herhangi bir performans arızası, bilgisayar virüsü veya iletişim kanalı arızası veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamazlar.

Bu Siteyi kullanmanın bir koşulu olarak Kullanıcı, bu Siteyi kullanmasından kaynaklanan her türlü eylem, iddia, kayıp, zarar, yükümlülük ve masraflarla ilgili (makul avukatlık ücretleri de dahil) ve bunlara karşı KŞK ve bağlı kuruluşlarını tazmin etmeyi kabul eder. Bunlara, gerçek olması durumunda bu Şart ve Koşulların Kullanıcı tarafından ihlal edilmesine yol açacak iddialar da dahil olup bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcı, bu Sitedeki herhangi bir Materyalden veya Kullanım Şart ve Koşullarının herhangi bir hükmünden memnun değilse, söz konusu Kullanıcının tek ve münhasır çaresi Siteyi kullanmaktan vaz geçmektir.

Bu Site, üçüncü taraf web siteleriyle ilgili linkler (bağlantılar) ve referanslar içerebilir. Bağlantı verilen siteler KŞK’nın kontrolünde değildir ve KŞK herhangi bir bağlantılı sitenin içeriğinden veya bağlantılı bir sitede bulunan herhangi bir linkten sorumlu olmaz. KŞK, bu bağlantıları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla eklemiştir ve bir bağlantının veya referansın eklenmiş olması, bağlantılı sitenin KŞK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Bu Site, ilan panoları, sohbet odaları, e-posta listeleri veya diğer mesaj veya iletişim olanaklarına erişim (tümü “Forumlar” olarak adlandırılır) içeriyorsa, Kullanıcı yalnızca ilgili Foruma uygun ve onunla alakalı mesajlar ve materyaller göndermek ve almak amacıyla Forumları kullanmayı kabul eder. Mesela (bu örnekle sınırlı değildir), Kullanıcı bir Forumu kullanırken aşağıdakilerden herhangi birini yapmayacağını kabul eder:

(a) Başkalarını karalamak, suiistimal etmek, taciz etmek, gizlice izlemek, tehdit etmek veya başka bir şekilde yasal haklarını (right of privacy-özel hayatın gizliliği ve right of publicity-kişinin kendi imajını umuma sunma hakkı gibi) ihlal etmek;

(b) İftira niteliğinde olan, hak ihlalinde bulunan, müstehcen, uygunsuz veya yasadışı materyal veya bilgileri yayınlamak, paylaşmak, dağıtmak veya yaymak;

(c) Kullanıcının, fikri mülkiyet yasalarıyla (veya özel hayatın gizliliği ve kişinin kendi imajını umuma sunma hakkı ile) korunan yazılım veya diğer materyalleri içeren dosyaları, söz konusu haklara sahip olmadan veya onları kontrol etmeden veya yasaların gerektirebileceği şekilde tüm izinleri almadan, yüklemesi veya eklemesi;

(d) Başka bir kişinin bilgisayarının çalışmasına zarar verebilecek virüsler, bozuk dosyalar veya diğer benzer yazılımlar veya programlar içeren dosyalar yüklemek veya eklemek;

(e) Yüklenen herhangi bir dosyadaki yazar atıfları, yasal bildirimleri veya korunan tasarım veya etiketleri silmek;

(f) Bir yazılımın veya yüklenen bir dosyada bulunan diğer materyalin menşesini veya kaynağını tahrif etmek;

(g) Herhangi bir mal veya hizmetin reklamını yapmak veya satmayı teklif etmek veya anket, yarışmalar veya zincirleme mektuplar yapmak veya iletmek veya başka bir Forum Kullanıcısı tarafından gönderilen ve Kullanıcının, bir dosyanın bu şekilde paylaşılmasının yasalara uygun olmadığını biliyor olduğu veya biliyor olması gerektiğine dair makul bir beklentinin olduğu herhangi bir dosyayı indirmesi.

Kullanıcı, tüm Forumların ve tartışma gruplarının herkese açık olduğunu ve özel iletişim olmadığını kabul eder. Ayrıca Kullanıcı, diğer Kullanıcılar tarafından yapılan sohbetlerin, gönderilerin, konferansların, e-postaların ve diğer iletişimlerin KŞK tarafından onaylanmadığını ve bu tür iletişimlerin KŞK tarafından gözden geçirilmiş, taranmış veya onaylanmış sayılmayacağını kabul eder. KŞK, e-posta ve ilan panosu gönderileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Forumların Kullanıcılardan gelen herhangi bir içeriğini herhangi bir nedenle ve önceden haber vermeksizin kaldırma hakkını saklı tutar.

Bu sitedeki haritalarda gösterilen sınırlar ve isimler ile bu sitedeki haritalarda kullanılan işaretlerin KŞK tarafından resmen onaylandıkları veya kabul edildikleri anlamına gelmez.

KŞK Web Gizlilik Politikası

İnternetteki gizliliğiniz KŞK için son derece önemlidir. Bu gizlilik bildirimi, KŞK web siteleri aracılığıyla ziyaretçiler hakkındaki bilgilerin toplanması ve paylaşılmasına ilişkin KŞK’nın politikasını ortaya koymaktadır. Söz konusu politika, oturum açmayı gerektirebilecek veya gerektirmeyecek cmp-cyprus.org alan adına (domain) sahip tüm siteler için geçerlidir. İlgili KŞK web sitelerini ziyaret ederek, bu politikada açıklanan uygulamaları kabul etmiş olursunuz.

 

Dokunulmazlığın Saklı Kalması

Buradaki hiçbir şey, KŞK’nın özel olarak saklı olan ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları üzerinde bir sınırlama veya bunlardan feragat teşkil etmez veya o şekilde değerlendirilemez.


Genel

veya durdurma münhasır hakkını tamamen kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar. KŞK, bununla bağlantılı olarak herhangi bir Kullanıcının ihtiyaçlarını dikkate alma yükümlülüğüne sahip değildir.

KŞK kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kullanıcının bu Siteye veya bu Sitenin herhangi bir kısmına bildirimde bulunmaksızın erişimini reddetme hakkını saklı tutar.

KŞK’nın bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir hükmünden feragat etmesi, yazılı olarak belirtilip usulüne uygun şekilde yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadığı sürece bağlayıcı olmaz.

Mesuliyet

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrısa (KŞK) çeşitli bağışçılar tarafından tahsis edilen katkıların finansal yönetimi, KŞK’nın genel görev tanımı ile tam uyum içerisinde, Lefkoşa’da bulunan Proje Yönetim Ofisi aracılığıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından doğrudan yürütülür. Dolandırıcılık, suiistimal ve kötüye kullanma olaylarını bildirmek amacıyla lütfen bu UNDP web sayfasını ziyaret edin ve UNDP ile ilgili Sosyal ve Çevresel Uyum konuları için UNDP Sosyal ve Çevresel Uygunluk İncelemesi ve Paydaş Yanıt Mekanizması web sayfasına gidin.

Dolandırıcılık Uyarısı

KŞK, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında (başvuru, mülakat, işleme alma, eğitim, vize veya diğer ücretler) herhangi bir ücret talep etmez. KŞK’daki en güncel kariyer fırsatları hakkında bilgi edinebilmek için www.cmp-cyprus.org adresini ziyaret edin ve “Kariyer” seçeneğini tıklayın.

KŞK, tedarik sürecinin herhangi bir aşamasında (tedarikçi kaydı, teklif sunulması veya diğer ücretler) herhangi bir ücret talep etmez.

KŞK, satın alma / işe alma sürecinin herhangi bir aşamasında kişisel banka çekleri, MoneyGram, Western Union veya başka herhangi bir para transferi talep etmez veya vermez.

KŞK, satıcı olarak resmi kayıt yaptırmadan önce banka hesaplarıyla veya diğer özel bilgilerle ilgili herhangi bir bilgi talep etmez.

KŞK, telefon, e-posta, sosyal medya, posta veya faks yoluyla ödül, fon, sertifika veya burs vermez ya da çekiliş yapmaz.

Bir pozisyona başvurmaları veya satın alma sürecine katılmaları için talep alanların bu gibi talepler karşısında ihtiyatlı olmalarını şiddetle tavsiye ederiz.

Bu tür hileli yazışmalar yapanlara para veya kişisel bilgilerin aktarılmasından dolayı maddi kayıp ve kimlik hırsızlığı yaşanabilir. KŞK, bu tür kayıp veya hırsızlıklardan sorumlu değildir.

Dolandırıcılık veya internet dolandırıcılığı mağdurları, uygun işlemlerin yapılabilmesi için bunları yerel kolluk kuvveti makamlarına bildirmek isteyebilirler.

to top