Donörler

KŞK, Kıbrıs’ta kurumsallaşmış olan başlıca iki toplumlu yapılardan biridir ve faaliyetleri Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk genç bilim insanları tarafından yürütülmektedir. Komite’nin projesi, on yıllar boyunca sevdiklerinin akıbetiyle ilgili belirsizliğe katlanmak durumunda kalan adadaki binlerce ailenin acısını dindirmektedir. Bu hayati çalışma iki toplum arasındaki güvenin yeniden inşa edilmesine katkı koyar ve uzlaşının temellerini atar. Geçtiğimiz 15 yıl içinde, Kıbrıs’ta kayıp olan 2002 kişinin yarısından fazlasına ait kalıntıların yeri tespit edilmiş, kazılarak çıkarılmış, kimliklendirilmiş ve iade edilmişlerdir. Ancak, 1963-64 olaylarından bu yana 58 ve 1974 olaylarından bu yana 47 yıl geçmiş olması nedeniyle, geriye kalan kayıp şahısların bulunmasıyla ilgili zaman giderek daralmaktadır. Tanıklar ne yazık ki yaşlanmakta ve öldükleri zaman da hayati önem taşıyan bilgileri aktaramadan beraberlerinde götürmektedirler. Bir ebeveyn jenerasyonu kayıp çocuklarının akıbetini bilmeden göçüp giderken, KŞK bu insani görev konusundaki kararlılığını sürdürmekte ve kazı ile kimliklendirme sürecinin hızlandırılması amacıyla hiçbir çabadan kaçınmamaktadır. Son üç yıl içinde KŞK araştırma kapasitesini iki katına çıkarmış ve arama çalışmalarını birçok ülke ile uluslararası kuruluşun Kıbrıs’la ilgili arşivlerini de kapsayacak şekilde genişletmiştir. Ancak bu çabaların bir maliyeti vardır. KŞK ancak önemli miktarda donör desteğiyle söz konusu çalışmalarına devam edebilir. 2021 yılında KŞK’nın operasyonel bütçesi 3.2 milyon Euro idi. En büyük ve en düzenli katkıda bulunan bağışçısı ise yılda 2.6 milyon Euro gibi cömert bir miktar sağlayan Avrupa Birliği’dir. KŞK’nın 2021 yılında faaliyetlerini uygulayabilmesi için başka donörlerden 600,000 Euro ek kaynak temin etmesi gerekmektedir.

FİNANSAL HESAPVEREBİLİRLİK

KŞK fonları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uluslararası muhasebe standartlarına göre yönetilmektedir. KŞK her yıl bağımsız mali denetime tabi tutulmaktadır.

30 Eylül 2021 tarihinde paylaşılmıştır.
1.Tüm bütçe 2007 yılından beri Kıbrıs Türk toplumuna ekonomik destek sağlamak ve toplumun ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla 27 Şubat 2006’da n°389/2006 yayınlanan Kurul Yönetmeliği çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından Kayıp Şahıslar Komitesi ‘ne tahsis edilmektedir.
to top