Bağımsız Uzmanlar Tarafından Yapılan Basın Bildirisi, 5 Mart 2015

Bağımsız Uzmanlar Tarafından Yapılan Basın Bildirisi, 5 Mart 2015

Yayınlanma Tarihi: 11 Mayıs 2015

BASIN BİLDİRİSİ

(5 Mart 2015, Lefkoşa) – Geçtiğimiz dört gün boyunca KŞK’nın çalışmalarını değerlendirdik. Kullanılan metodolojiyi inceleyebilmek amacıyla laboratuvarı ziyaret ettik ve aynı zamanda Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü bir vakayla ilgili elde edilen sonuçları bize aktardı.

KŞK’nın ele aldığı birçok vaka, gömü yerlerindeki kişi sayısı ve hem kalıntıların hem de gömü alanlarının kötü durumda olması nedeniyle son derece karmaşıktır. KŞK Antropoloji Laboratuvarında uygulanan metodolojinin uluslararası uygulamalara uygun olduğu kanısındayız. Buna, karışık haldeki iskelet kalıntılarının yeniden ilişkilendirilmesi de dahildir. Bahsi geçen vakayı incelediğimizde şu sonuca vardık: Bu vakada kişinin kimlik tespiti doğru yapılmıştır. Fakat, yedi küçük ayak kemiği bu kişiyle hatalı olarak ilişkilendirilmiştir. Bilim insanlarının uluslararası kabul görmüş uygulamaları takip etmiş olmalarına rağmen bu yaşanmıştır. Yukarıdaki bulgular ışığında, karmaşık vakaların analizinde bazı iskelet kalıntılarının yanlış ilişkilendirilme riskinin bulunduğu açıktır. Bu nedenle, KŞK’ya karmaşık vakalar üzerinde çalışırken uygulamalarını gözden geçirmesini ve daha muhafazakâr bir yaklaşım benimsemesini önerdik. Gelecek haftanın sonuna kadar hem KŞK’ya hem de ilgili aileye bulgularımızla alakalı kapsamlı bir rapor göndereceğiz.

Dr. Jose Luis Prieto
Adli Antropolog
Adli Tıp Kurumu
Madrid Bölgesi
Adalet Bakanlığı
İspanya

Dr. William Goodwin
Adli Genetikçi
Central Lancashire Üniversitesi
Birleşik Krallık

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top