Kşk Çalışmaları Hakkında Güncel Açıklama

Kşk Çalışmaları Hakkında Güncel Açıklama

Yayınlanma Tarihi: 13 Temmuz 2020

BASIN BİLDİRİSİ

(11 Temmuz 2020, Lefkoşa) – Bu hafta medyada yer alan haberler sonrasında Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), çalışmaları hakkında güncel bilgi vermeyi  ve açıklama yapmayı uygun bulmuştur.  Komitenin iki toplumlu kazıları, COVID-19 sürecinde Kıbrıs’taki geçiş noktalarındaki kısıtlamaların kaldırılmasından sonra 2 Temmuz 2020’de yeniden başlamıştır. KŞK ayrıca Antropoloji Laboratuvarı’nın 22 Haziran 2020’de kayıp kişilerin tespitine ve analizlerine yeniden başladığını daha önce açıklamıştır.

KŞK’nın kazı ekiplerinin, altısı kuzeyde ve biri güneyde olmak üzere yedi olası gömü yerini kazmaya devam etmektedir. 8 Temmuz’da, üç KŞK Üyesi Mağusa bölgesinde iki kazı alanını ziyaret etmişlerdir.

KŞK’nın  Antropoloji Laboratuvarında çalışan iki toplumlu bilim insanları an itibari ile uluslararası bilimsel standartlara bağlı kalarak 162 kişinin kalıntılarını analiz etmektedirler. 74 kişinin kalıntıları, tamalanmamış veya parçalı oldukları ve daha gelişmiş ve uzmanlaşmış genetik analizler gerektirdiği için analiz süreci zorlu olarak ilerlemektedir. Bazı durumlarda, ilk DNA analizi başarılı sonuçlar vermemekte ve zaman alan yeni analizler gerekli olmaktadır. Bu bağlamda, özel DNA testleri kullanılarak numunelerin analizi ancak DNA teknolojisinde ilerleme meydana geldiğinde mümkün olabileceğinden, bu karmaşık vakaların tanımlanması bazı durumlarda birkaç yıl sürebilmektedir. KŞK’da çalışma yapmakta olan bilim insanları, kayıp bir kişinin kimliğini belirlemek için aileden alınan bilgi ve referans örneklerinin eksikliği gibi zorlukların üstesinden gelmeye çalışmaktadırlar. Bu bilgiye ek olarak, KŞK’nın çıkarmış olduğu bazı kalıntılar arkeolojik kalıntı olarak nitelendirilmekte, bazıları ise KŞK’nın yetki alanının dışında bulunmaktadır.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top