KŞK, kayıp şahıs ailelerinin yeni bir sayfa açabilmeleri için 2011 yılında da çalışmalarına devam edecek

KŞK, kayıp şahıs ailelerinin yeni bir sayfa açabilmeleri için 2011 yılında da çalışmalarına devam edecek 

Yayın tarihi: 08 Şubat 2011

BASIN BİLDİRİSİ

(21 Ocak 2011, Lefkoşa) –  Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs (KŞK) 2010 yılındaki ekip sayısından daha çok sayıda ekiple (Kıbrıs’ın Kuzey kısmında yedi ve Güney kısmında iki) çalışmalarını yoğunlaştırarak 2011 yılına başlamıştır.

Kazı programının başlamasından bu yana KŞK, 760’dan fazla kişiyle ilgili olan iskelet kalıntısı çıkarmış ve 263 kişinin kalıntılarının kimlik tespitini yaparak onları ailelerine iade etmiştir (209 Kıbrıslı Rum ve 54 Kıbrıslı Türk). KŞK’nın kazı ve kimlik tespit çalışmaları özenle yürütülen bilimsel süreçlerle yönetilmekte ve uluslararası kabul görmüş standartlara ve uygulamalara dayanmaktadır. EAAF’nın ve ICRC’nin Arjantinli uzmanları tarafından değerli öneriler aktarılmıştır.

KŞK’nın araştırmaları, yalnızca sevdikleri kayıp olan (Çalışma Esasları, Madde V.1) ve hem acısına hem de hassasiyetlerine herkes tarafından saygı gösterilmesi gereken ailelerin menfaati doğrultusunda yapılmaktadır. Komitenin görevi tamamen insanidir: kayıp şahısların akıbetini belirlemek. Komite, ölüm sebebini belirlemeye veya kayıp şahısların ölümüyle ilgili sorumluluk atfetmeye çalışmaz (Görev Tanımı, Madde 11). Tüm ilgili paydaşların ve ortakların menfaatlerine saygı göstermek amacıyla, KŞK’nın kararları üç üyenin oy birliği ile alınır.

Misyonunda başarılı olabilmek için KŞK, tüm ilgili tarafların özellikle de ilgili bilgilere sahip veya bilgileri edinebilecek konumda olan kişilerin yardımına ihtiyaç duymaktadır. KŞK, olası gömü yerleri ile ilgili herhangi bir bilgisi olan, her konum ve yerdeki herkese çağrıda bulunmaktadır. KŞK, bilginin kaynağıyla ilgili kati gizlilik ve kimliğiyle ilgili mutlak koruma sağlamaktadır. KŞK, ayrıca bugüne kadar bilgi vermiş olanlara teşekkür eder.

Bugün, her iki toplumdan 1.600’den fazla kayıp Kıbrıslının aileleri sevdiklerinin akıbetini öğrenmek için halen beklemektedirler. Onların acısı tüm Kıbrıslıların acısıdır. Onların trajedisi tüm Kıbrıs’ın trajedisidir ve tüm ilgili kişiler geçmişin yaralarını sarmak amacıyla bir araya gelmeli ve kayıp şahıs ailelerinin yeni bir sayfa açabilmesi için mümkün olan her şeyi yapmalıdırlar. Bu amaçla KŞK, bilimsel analizlerin kalitesinden ödün vermeden daha fazla sonuç elde edebilmek amacıyla tüm aşamalarıyla birlikte sürecin tamamını hızlandırmak için çok çalışacaktır.

KŞK tüm bağış yapan ülkelere, özellikle de Avrupa Birliği’ne, teşekkür eder, Kıbrıs’tan gelen katkılarla birlikte çalışmalarının kesintiye uğramadan veya gecikmeler yaşanmadan devam edebilmesi için bu desteğin ileride de devam edeceğini umut ettiğini belirtir. 

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top