Δελτίο Τύπου από Ανεξάρτητους Εμπειρογνώμονες

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Μάη 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου από Ανεξάρτητους Εμπειρογνώμονες

(Λευκωσία, 05 Μαρτίου 2015) – Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ημερών έχουμε αξιολογήσει το έργο της ΔΕΑ. Επισκεφθήκαμε το εργαστήριο για να εξετάσουμε τη μεθοδολογία που ακολουθείται, ενώ μας έχει δοθεί πρόσβαση στα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης υπόθεσης που πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Δεδομένου του αριθμού των προσώπων που εντοπίστηκαν στους τάφους και την “άσχημη κατάσταση” των λειψάνων και των χώρων ταφής, πολλές από τις υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν από τη ΔΕΑ είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Κατά την άποψη μας, η μεθοδολογία που ακολουθείται στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ συνάδει με τις διεθνείς πρακτικές. Αυτή η μεθοδολογία περιλαμβάνει το συσχετισμό των σκελετικών στοιχείων από ανακατεμένα λείψανα.

Εντούτοις έχοντας εξετάσει μια συγκεκριμένη υπόθεση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σ’ αυτήν ειδικά την υπόθεση, αν και η ταυτοποίηση του προσώπου ήταν ορθή, επτά μικρά οστά από το πόδι συσχετίστηκαν λανθασμένα με το άτομο αυτό. Αυτό συνέβηκε παρόλο που οι επιστήμονες ακολούθησαν τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές.

Στη βάση των πιο πάνω ευρημάτων είναι ξεκάθαρο ότι κατά την ανάλυση πολύπλοκων υποθέσεων ελλοχεύει ένας εγγενής κίνδυνος λανθασμένου συσχετισμού κάποιων σκελετικών στοιχείων. Συνεπώς έχουμε εισηγηθεί όπως η ΔΕΑ αναθεωρήσει την πρακτική της όσον αφορά την ανάλυση πολύπλοκων υποθέσεων και ακολουθήσει μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Θα αποστείλουμε ολοκληρωμένη έκθεση των ευρημάτων μας τόσο στη ΔΕΑ όσο και στην επηρεαζόμενη οικογένεια, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Dr Jose Luis Prieto
Δικανικός Ανθρωπολόγος
Δικανικό Ινστιτούτο
Μαδρίτη
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ισπανία

Dr William Goodwin
Δικανικός Γενετιστής
Πανεπιστήμιο Lancashire
Ηνωμένο Βασίλειο

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top