Η ΔΕΑ Βελτιστοποιεί τη Λειτουργική της Δομή για να επιταχύνει τις Ταυτοποιήσεις

Η ΔΕΑ Βελτιστοποιεί τη Λειτουργική της Δομή για να επιταχύνει τις Ταυτοποιήσεις

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 6 Ιουν 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(Λευκωσία, 06.06.2011) – Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι νέες προκλήσεις και αλλαγές που επήλθαν στην πορεία του προγράμματος της ΔΕΑ για την εκταφή, ταυτοποίηση και επιστροφή των λειψάνων αγνοουμένων και που καθιστούν την όλη διαδικασία πολυπλοκότερη, η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους βελτιστοποιεί την λειτουργικότητα των δομών και των διαδικασιών που ακολουθούνται, με στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία των ταυτοποιήσεων, διατηρώντας παράλληλα την επιστημονική τους εγκυρότητα.

Ως πρώτο βήμα, επεκτείνεται το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ (CAL), που βρίσκεται στη προστατευόμενη περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη δίπλα στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Αυτή η επέκταση θα επιτρέψει στη ΔΕΑ να αυξήσει τον αριθμό του επιστημονικού προσωπικού που εργάζεται εκεί, έτσι ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάλυσης των λειψάνων από το εργαστήριο, που πρόκειται για μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία αναδιάταξης των λειψάνων για να εξαχθούν τα τελικά αποτελέσματα ταυτοποιήσεων.

Κατά δεύτερο λόγο τους τελευταίους μήνες οι μέθοδοι εργασίας της ΔΕΑ έχουν αξιολογηθεί από αρκετούς δικανικούς εμπειρογνώμονες διεθνούς εμβέλειας, και η ΔΕΑ βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο εφαρμογής αυτών των συστάσεων τους. Μια επιστημονική συμβουλευτική ομάδα, αποτελούμενη από διεθνείς εμπειρογνώμονες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους θα δημιουργηθεί για να βοηθήσει τόσο το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ (CAL) όσο και το Εργαστήριο Δικανικής Γενετικής του Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) στην εφαρμογή προσυμφωνημένων διαδικασιών, ώστε να τηρούν τις καθορισμένες διαδικασίες και να ανταπεξέρχονται επιτυχώς σε τυχόν απρόσμενες προκλήσεις οποιασδήποτε πολυπλοκότητας.

Η επέκταση του Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου της ΔΕΑ και η ως συνεπακόλουθο αύξηση του αριθμού των επιστημόνων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Ακολούθως, η ΔΕΑ θα καλέσει την επιστημονική συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από εμπειρογνώμονες στους τομείς της ανθρωπολογίας, της γενετικής και στατιστικών και άλλων συναφών επιστημών να βοηθήσει στη διαδικασία της ταυτοποίησης, έτσι ώστε να δώσει απαντήσεις πιο σύντομα στις πενθούσες οικογένειες για την τύχη των αγαπημένων τους αγνοουμένων.

Επιπλέον, η ΔΕΑ θα ορίσει συντονιστή ταυτοποιήσεων, ο οποίος θα έχει ως πρωταρχικό ρόλο να διευθύνει την διαδικασία της ταυτοποίησης ανάμεσα στο ανθρωπολογικό και γενετικό εργαστήριο, προσβλέποντας πάντα ως προς την επιτάχυνση της διαδικασίας της ταυτοποίησης και αποφεύγοντας οποιαδήποτε λάθη.

Τέλος, η ΔΕΑ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την αγορά ενός απαραίτητου λογισμικού για το εργαστήριο γενετικής του ΙΝΓΚ, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση περίπλοκων επιστημονικών δεδομένων.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top