Η Γερμανία κάνει τη δεύτερή της δωρεά προς τη ΔΕΑ ύψους €100.00

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη της προς την Κυβέρνηση της Γερμανίας για τη δεύτερη γενναιόδωρη δωρεά της ύψους €100,000.

Read more

Η Ιρλανδία συνεισφέρει στο έργο της ΔΕΑ με εισφορά ύψους €50,000

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς την κυβέρνηση της Ιρλανδίας για τη δεύτερη συνεισφορά της εντός του έτους, ύψους €50,000, για το Πρόγραμμα της ΔΕΑ για την Εκταφή, Ταυτοποίηση και Επιστροφή των Λειψάνων Αγνοουμένων ατόμων στην Κύπρο.

Read more

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση δωρίζει στη ΔΕΑ $10,000 Αυστραλίας

Η Κυβέρνηση της Αυστραλίας θα εισφέρει το ποσό των $10,000 Αυστραλίας στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) ως συνεισφορά για το πρόγραμμα για την Εκταφή, Ταυτοποίηση και Επιστροφή Λειψάνων Αγνοουμένων, το οποίο άρχισε τον Αύγουστο του 2006.

Read more

Η Ολλανδία εισφέρει €250,000 στη ΔΕΑ

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς την Κυβέρνηση της Ολλανδίας για τη γενναιόδωρη εισφορά της του ποσού των €250,000, η οποία ανακοινώθηκε με την ευκαιρία της Ημέρας της Βασίλισσας από τον Ολλανδό Πρέσβη της χώρας στην Κύπρο.

Read more

to top