Δωρεά προς της ΔΕΑ από την οικογένεια του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη και άλλων

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς την οικογένεια του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη και σε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της οικογένειας για εισφορές στη ΔΕΑ. Το συνολικό ποσό των δωρεών στη ΔΕΑ ανέρχεται σε €87.000.

Read more

Δωρεά ύψους 40.000 Ελβετικών Φράγκων από την κυβέρνηση της Ελβετίας στη ΔΕΑ

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελβετική κυβέρνηση για την εισφορά της, 40.000 Ελβετικών Φράγκων.

Read more

Δωρεά ύψους $100,000 δολαρίων από την κυβέρνηση της Τουρκίας

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους επιθυμεί να εκφράσει για ακόμη μια φορά τις ειλικρινείς ευχαριστίες της προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας για την εισφορά ύψους $100,000 ΗΠΑ. Με αυτήν την ένατη εισφορά, η συνολική οικονομική βοήθεια της Τουρκίας προς τη ΔΕΑ τα τελευταία επτά χρόνια ανήλθε σε $737,000 ΗΠΑ

Read more

Δωρεά ύψους $50,000 από την Τουρκοκυπριακή κοινότητα

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να ευχαριστήσει την Τουρκοκυπριακή κοινότητα για την εισφορά ύψους $50,000 ΗΠΑ που έγινε την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου.

Read more

Η Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) δωρίζει εξοπλισμό αξίας €47.000 ευρώ στη ΔΕΑ

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη της ευγνωμοσύνη προς την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) για τη γενναιόδωρη δωρεά της για αγορά φορτωτή – εκσκαφέα αξίας €47.000.

Read more

Η Ιρλανδία κάνει ακόμα μια δωρεά €50,000 στη ΔΕΑ

– Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους επιθυμεί να εκφράσει μια ακόμα φορά τη βαθιά ευγνωμοσύνη της στην Κυβέρνηση της Ιρλανδίας για τη δέσμευση και συνεχιζόμενη στήριξή της μετά και την τέταρτη δωρεά της ύψους €50,000. Με την τελευταία αυτή δωρεά, η οικονομική βοήθεια της Ιρλανδίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια ανέρχεται συνολικά σε €200,000.

Read more

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει €2 εκατομμύρια στην Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

– Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει ένα πρόσθετο ποσό €2 εκατομμυρίων στο έργο εκταφής, ταυτοποίησης και επιστροφής των λειψάνων αγνοουμένων προσώπων της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο. Η εισφορά πραγματοποιείται κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμφωνία υπεγράφη στις 4 Αυγούστου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Read more

Η Κυβέρνηση της Τουρκίας δωρίζει $100,000 στη ΔΕΑ

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη της ευγνωμοσύνη προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας για τη γενναιόδωρη δωρεά της ύψους $100,000.

Read more

Η Κυβέρνηση της Ιρλανδίας δωρίζει €50,000 στη ΔΕΑ

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας για τη δέσμευση και συνεχιζόμενη στήριξή της μετά και την τρίτη δωρεά της ύψους €50,000. Με την τελευταία αυτή δωρεά, η οικονομική βοήθεια της Ιρλανδίας τα τελευταία δύο χρόνια ανέρχεται συνολικά σε €150,000.

Read more

Η Ισπανία κάνει την δεύτερη της δωρεά εντός δύο χρόνων προς της ΔΕΑ, ύψους €50,000

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς την Κυβέρνηση της Ισπανίας για τη δεύτερη δωρεά της (€50,000) μέσα σε δύο χρόνια προς το έργο της ΔΕΑ που αφορά την Εκταφή, Ταυτοποίηση και Επιστροφή των Λειψάνων Αγνοουμένων στην Κύπρο.

Read more

to top