KŞK Basın Bildirisi, Yayın tarihi: 6 Haziran 2011

Release Date: 
Jun 06, 2011

(Lefkoşa, 06.06.2011)- CMP, Kazı, Kimlik tespit ve Kayıp Şahısların kalıntılarının iadesi Projesi’nin tüm aşamalarını daha karmaşık hale getiren yeni zorlukları ve zamanla oluşan değişiklikleri, değişen durumları etkili bir biçimde ele almak amacıyla, şu anda bilimsel kalitesini korurken kimlik tespit sürecini daha da hızlandırmak için operasyonel yapısını ve prosedürlerini optimize ediyor.

İlk olarak, Lefkoşa eski havaalanının yanında Birleşmiş Milletler Koruma bölgesindeki CMP Antropoloji Laboratuvarı (CAL) genişletilmiştir. Bu, CMP’nin orada çalışan bilim adamlarının sayısının artmasına olanak sağlayacak, böylece kalıntıları birleştirip nihai kimlik tespiti yapma amaçlı çok zaman alıcı bir süreç olan laboratuvarda kalıntıların analiz oranını hızlandıracakdır.
İkincisi, CMP’nin çalışma yöntemleri çeşitli uluslararası adli tıp uzmanları tarafından son aylarda gözden geçirilmiş ve CMP artık onların önerileri ile devam edecektir. Çeşitli bilimsel disiplinlerden uluslararası uzmanlardan oluşan bir bilimsel danışma grubu kararlaştırılan prosedürleri uygulamak, oluşturulmuş tarihlere bağlı kalmak ve herhangi bir karmaşıklığın beklenmedik zoruluklarını başarılı bir şekilde karşılamak için hem CMP Antropoloji Laboratuvarını (CAL) hem de Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü Adli Genetik Laboratuvarını (LabFoG) oluşturmuştur.
CMP Antropoloji Laboratuvarı genişletilmesi ve bilim adamlarının sayısındaki artışın eşlik etmesi Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Kısa bir süre sonra, CMP, kimlik tespit sürecine yardımcı olacak, kayıp sevdiklerinin akıbeti hakkında kederli ailelere daha hızlı cevap vermek amacıyla antropoloji, genetik, istatistik ve diğer ilgili bilimlerde uzmanlardan oluşan bilimsel danışma grubu toplayacak.

CMP, ayrıca ana görevi antropolojik ve genetik laboratuvarları arasındaki tüm kimlik tespit sürecinini yönetmek olan ve hatalardan uzak tutarak her zaman kimlik tespit sürecini hızlandırma çabasında olacak bir Kimlik Tespit Koordinatörü atayacaktır.
Sonuncu ve bir o kadar önemli olan, CMP, CING genetik laboratuvarı için oldukça gerekli olan, işlemleri ve çok karmaşık bilimsel verinin istatistiksel analizini hızlandıracak yazılımı satın almak için fon sağlamaya çalışacaktır