Kayıp Şahıslar Komitesi Basın Bildirisi

Release Date: 
Apr 03, 2007

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Genel Kazı, Kimlik Tesbiti ve Kalıntıların İadesi projesinin genetik tespit safhasını başlattı. Lefkoşa’daki Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enistütüsünün (CING) Adli Tıp Labaratuvarı (LabFog) tarafından gerçekleştirilen bu safhada Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk genetikçiler yer almaktadır. Kıbrıslı Türk kayıpların yakınlarından alınana DNA örnekleri  halihazırda Kıbrıslı Rum kayıpların yakınlarının DNA örneklerini tasarrufunda bulunduran CING’a gönderildi. İlk kemik teslimi CING’a KŞK Antropojik Labaratuvarı tarafından bahse konu şahısların tespitine yol açacak diye ümit edilen DNA ektraksiyonunun devamı için gönderildi. Bu işlemin bilimsel zorluğu şu ki kalıntıların tespitinin ne kadar zaman alacağını önceden kestirmek çok zordur. KŞK yine de ilk kayıp şahısların kalıntılarının yakınlarına iadesini bahar sonu gerçekleştirebileciğini ümit etmektedir.