Safha IV - Kimliklendirme ve Kayıpların Kalıntılarının İadesi

1. Kimliklendirme

Bilimsel Uzlaşma Safhası antropolojik ve genetik analizlerin ardından, her vaka için eldeki tüm bilgileri karşılaştırmak amacıyla, tüm bilim dallarindan yetkili bilim insanları Kimliklendirme Koordinatörü ile Kayıp Şahıslar Antropoloji Laboratuvarı`nda bir araya gelmekterdir. Bu toplantılar sırasında, kayıplardan edinilen ölüm öncesi bilgiler, araştırmacı ekiplerin elde ettiği kaybolma koşullarıyla ilgili bilgiler, ve çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ölüm sonrası bilgileri olarak adlandırılan toplam bilginin sentezi yapılımakta ve antropolojik, genetik analiz bilgileriyle karşılaştırılmaktadır. Eğer, ölüm öncesi bilgiler ile ölüm sonrası elde edilen bilgiler arasında uyum varsa ve herhangi bir çelişki görülmüyorsa Kimliklendirme Koordinatörü kayıp şahsı kimliklendirmektedir.

2. Kayıpların Kalıntılarının İadesi

KŞK pozitif tespite dair resmi bir ihbar aldıktan sonra bahse konu aileler komitenin ilgili Kıbrıs’lı Üyeleri tarafından vakit kaybetmeden haberdar edilir.Kayıp akrabalarının kimliklerinin tespitinden haberdar edilen ailelere tespit işleminde yer almış bilim adamları ile görüşme imkanı ve Lefkoşa Birleşmiş Milletler Koruma alanındaki KŞK antropoloji labaratuvarı yakınındaki tesiste kalıntıları görme imkanı verilmektedir.Tespit edilen şahısların kalıntıları bahse konu ailelere resmi olarak iade edilir. Her aile KŞK tarafından cenaze masrafları için katkı almaktadır. Buna ek olarak, KŞK’nın ilgili Kıbrıslı Üyesi gerektiği halde pratik organizasyon ihtiyacı konusunda da yardımcı olmaya çalışır.Her iki toplum psikolog takımı işlemin değişik ana safhalarında aile üyelerine psiko-sosyal destek vermeyi hedeflemektedir. Bu destek ayni zamanda kayıp şahsın aile bireyinin isteğine göre her an hazırdır.