Safha II - Antropolojik Safha

Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı (CAL), Birleşmiş Milletler Koruma Alanı (UNPA) içerisinde, eski Lefkoşa Havaalanı’nın yakınında yer almaktadır ve 2006 yılı Ağustos ayından itibaren faaliyettedir. Antropoloji Laboratuvarı’nda (CAL), 12 adli antropologdan oluşan iki-toplumlu iki ekip, arkeolojik kazılar sonucunda çıkarılan kalıntıları, biyolojik profil elde etmek için analiz etmektedir. Bu analizler sırasında cinsiyet tayini, ortalama yaş ve boy hesaplaması yapılırken, karışık halde bulunan kalıntılar tekrar ilişkilendirilmeye ve vücut bölümleri oluşturulmaya çalışılır. Bunun yanında özellikle belirleyici olabilecek patoloji ve dişlerle ilgili karakteristik,  kişisel özellikler ve kalıntılarla beraber bulunan her türlü kıyafet ve kişisel eşya da incelenerek kayıt altına alınmaktadır. Antropolojik analizin ardından DNA analizi için temsili küçük kemik örnekleri kesilir ve genetik laboratuvarına gönderilir.