Safha I - Arkeolojik Safha

Kayıpların gömü yerlerinden çıkarılması, iki topluma mensup 40’dan fazla arkeologdan oluşturulmuş ekipler tarafından ara bölgenin her iki tarafında gerçekleştirilmektedir. Bu ekipler, KŞK araştırmacıları tarafından toplanan ya da diğer kaynaklardan alınan bilgilere dayanarak hem makine hem de el gücü ile potansiyel gömü yerlerini kazmaktadır.
 
Kayıplara ait kalıntılar bulunduğunda, bu kalıntılar arkeolojik teknikler kullanılarak dikkatli bir şekilde açığa çıkarılmakta ve gömü yerinden çıkarılmaktadır. Tüm süreç, fotoğraflama ve haritalandırma ile belgelendirilmekte ve tüm bulgular KŞK’ya özgü tanımlayıcı kodlar ile etiketlendirilmektedir. Kalıntılar gömü yerinden çıkarıldıktan sonra, gömülü olan kayıpların Minimum Birey Sayısı (MNI) en çok tekrarlanan kalıntı unsuruna dayalı olarak belirlenir. Bu sayı antropolojik ve genetik analizler sonucu artıp artmama potansiyeline sahiptir.
 
Gömü bulunan bölgeler, genellikle hem doğal ve çevresel süreçler (örneğin erozyon) ve/veya insan müdahelesi yoluyla bozulmuş olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bazı kalıntıların birincil gömü yerinden kaldırılarak tekrar gömüldükleri de tespit edilmektedir. Bu gibi durumlarda KŞK’nın ailelere eksiksiz kalıntı grupları ile dönmesi her zaman mümkün olmamaktadır.