Gömü Yerinden Çıkarma, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesi

CMP’nin görev çerçevesi dahilinde, bu projenin amacı, 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen trajik olayların sonucunda listelenen şahıslerin gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve iade edilmeleridir. Bu proje, kayıpların akrabalarının sevdiklerinin kalıntılarını almalarını, uygun cenaze törenleri düzenlemeleri ve uzun süren keder ve belirsizlik halinin sonlandırılmasına olanak sağlayacaktır. Devamında projenin iki toplumlu niteliği ile her türlü alanda iki toplumlu bilimsel ekiplerin katılımını da içeren projelere destek sağlanacaktır.

Bu proje, 2,000 civarında kayıp şahsın –çeşitli bilimsel yöntemler kullanarak- akıbetini araştırmak ve bu şahıstan arta kalanların bulunması, mezarlarından çıkarılması ve kimliklerinin tespit edilmesi yoluyla ortaya çıkarmak konusundaki kararlılığı yanında, 2004 yılında tekrar çalışmaya başlamasının ardından CMP’nin içinde bulundurduğu pozitif ruhu yansıtmaktadır.

Proje, kayıp şahıslerin gömü yerlerinden çıkarılmasıyla ilgili Arkeolojik Safha (Safha I), kurtarılan kalıntıların CMP’nin antropoloji laboratuarlarında analiz edilmesiyle ilgili Antropolojik Safha (Safha II), ve kimlik tespiti amacıyla kurbanların ailelerinden alınmış kan örneklerinin kalıntılardan elde edilen örneklerle karşılaştırılmasıyla ilgili Genetik Safhayı (Safha III) içerir. Ayrıca, kayıplarıyla ilgili zorlu işlemlerin yerine getirilmesi konularına çözüm getirmek amacıyla her iki toplumdan ailelere yardım etmeyi amaçlayan Kalıntıların İadesini (Safha IV) de sağlamaktadır.