Donörler

Donörler

KŞK, Kıbrıs’ta birkaç işleyen kurumsallaşmış iki toplumlu kuruluşlardan biridir. Kıbrıs’taki her iki toplumdan genç bilim insanlarının işbirliği ile yürütülen kendi çalışmaları sayesinde, KŞK, sevdiklerinin kaderi ile ilgili on yıllarca belirsizlik yaşayan binlerce ailenin acısını hafifletmekte ve böylece iki toplum arasında uzlaşma için temelleri oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
 
Son yedi yılda, KŞK tüm kayıp kişilerin neredeyse yarısını gömü yerlerinden çıkartma ve dörtte birinin kimliklendirilmesinde oldukça başarılı olmuştur. Ancak, 1963, 64 olaylarından 50 yıl ve 1974 olaylarından 40 yıl sonra, zaman, kalanları bulmak için tükenmektedir. Tanıklar yaşlandıkça, önemli bilgileri hatırlardan silinmeye başlamaktadır. Bu sebepten dolayı KŞK, gömü yerinden çıkarma ve kimliklendirme işlemlerini hızlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıdır. Bu amaçtan yola çıkarak geçtiğimiz yıl, KŞK laboratuvar kapasitesini iki katına çıkarılmış ve DNA ekstraksiyonu için gönderilen kemik örnekleri sayısını artırmıştır. Ancak, bu çabalar KŞK’nin sadece önemli donör yardımı ile sürdürebileceği bir maaliyete gerektirmektedir. 2013 yılında KŞK’nin finansal ihtiyaçları 2.9 milyon Euro tutarına erişmiştir.
2014 yılı için, KŞK projelerinin maliyeti 3 milyon Euro civarındadır fakat şimdiye kadar sadece  2.8 milyon euro taahhüt edilmiştir.

Mali Sorumluluk

KŞK fonları, uluslararası muhasebe standartlarına göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yönetilmektedir. KŞK bağımsız mali denetimi yıllık bazda yapılmaktadır.