Δελτία Τύπου

Dec 17, 2009
(Λευκωσία, 17.12.2009) – Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους επιθυμεί να εκφράσει μια ακόμη φορά τη βαθιά ευγνωμοσύνη της στην Κυβέρνηση της Ιρλανδίας για τη δέσμευση και συνεχιζόμενή στήριξή της μετά και την τέταρτη δωρεά της ύψους 50,000 ευρώ. Με την τελευταία αυτή δωρεά, η οικονομική...
Oct 10, 2009
(Λευκωσία, 10 Δεκεμβρίου 2009) – Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της στην Κύπρο για την τελευταία γενναιόδωρη δωρεά της ύψους 150,000 ευρώ. Η νέα αυτή δωρεά θα επιτρέψει στη ΔΕΑ να συνεχίσει το έργο της εκταφής,...
Nov 16, 2009
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 2 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θα πραγματοποιηθεί δημόσια εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009 στις 12:30 μ.μ. σε αναγνώριση της δωρεάς 2 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία...
Aug 11, 2009
(Λευκωσία, 11 Αυγούστου 2009) - Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει ένα πρόσθετο ποσό 2 εκ. ευρώ στο έργο εκταφής, ταυτοποίησης και επιστροφής των λειψάνων αγνοουμένων προσώπων της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο. Η εισφορά πραγματοποιείται κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος...
May 11, 2015
(Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2009) - Η Κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει γενναιόδωρα δωρίσει ακόμη 250.000 ευρώ στο πρόγραμμα της ΔΕΑ για την Εκταφή, Ταυτοποίηση και Επιστροφή των Λειψάνων Αγνοουμένων στην Κύπρο. Καθώς υπέγραφε τη συμφωνία για τη δωρεά ανάμεσα στην Ολλανδική Κυβέρνηση και τη Διερευνητική...
Jan 27, 2009
(Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2009) – Μετά τη δημοσίευση αριθμού αναφορών στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν στην Κύπρο το 1974 και που δυνατό να αφορούν την τύχη ελλειπόντων προσώπων, η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο επιθυμεί να δηλώσει εκ νέου ότι μέσα στα...
Jan 02, 2009
(Λευκωσία, 02 Ιανουαρίου 2009) - Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη της ευγνωμοσύνη προς την Κύπρο για την τελευταία γενναιόδωρη δωρεά της ύψους 150,000 ευρώ. Η νέα αυτή δωρεά θα βοηθήσει τη ΔΕΑ να πραγματοποιήσει το έργο της για την...
Dec 17, 2008
(Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2008) - Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη της ευγνωμοσύνη προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας για τη γενναιόδωρη δωρεά της ύψους 100,000 δολαρίων. Η νέα αυτή δωρεά θα βοηθήσει τη ΔΕΑ να πραγματοποιήσει το έργο της...
Dec 11, 2008
(Λευκωσία, 11.12.2008) – Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας για τη δέσμευση και συνεχιζόμενη στήριξή της μετά και την τρίτη δωρεά της ύψους 50,000 ευρώ. Με την τελευταία αυτή δωρεά, η οικονομική...
Dec 04, 2008
(Λευκωσία, 04 Δεκεμβρίου 2008) - Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς την Κυβέρνηση της Ισπανίας για τη δεύτερη δωρεά της (50,000 ευρώ) μέσα σε δύο χρόνια προς το έργο της ΔΕΑ που αφορά την Εκταφή, Ταυτοποίηση και Επιστροφή των...

Pages