Τα Τρία Μέλη της ΔΕΑ στις Βρυξέλλες

Release Date: 
Oct 27, 2015

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες σειρά συναντήσεων από τις 20-23 Οκτωβρίου 2015 με μέλη των Επιτροπών Προϋπολογισμού και LIBE, (Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) καθώς και με ανώτερους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συναντήθηκαν επίσης με εκπροσώπους κρατών μελών της ΕΕ.

Στόχος των συναντήσεων, είναι η διασφάλιση περαιτέρω οικονομικής και πολιτικής υποστήριξης προς το πρόγμαμμα της ΔΕΑ για εκταφές, ταυτοποιήσεις και επιστοφή των λειψάνων των αγνοουμένων στους συγγενείς τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της ΔΕΑ από την έναρξη της λειτουργείας της το 2006. Όλοι οι Ευρωπαίοι συνομιλητές αναγνωρίζουν την ανάγκη συνέχισης αυτού του σημαντίκου ανθρωπιστικού προγράμματος στην Κύπρο, ώστε να δοθεί ένα τέλος στο θρήνο των οικογενειών.

Δελτίο Τύπου ΔΕΑ 27-10-2015-file format pdf