Μαζικός Χώρος Ταφής σε Στρατιωτική Περιοχή

Release Date: 
Sep 01, 2015

Πολλαπλά ανθρώπινα οστά εντόπισε σήμερα η ομάδα εκταφών της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ) σε στρατιωτική περιοχή κοντά στις νέες φυλακές στο βόρεια της Λευκωσίας. Αυτή είναι η 12η ανασκαφή που πραγματοποιείται από τη ΔΕΑ σε μια μεγάλη περιοχή, αφού όλες οι προηγούμενες εκσκαφές έχουν αποτύχει εξαιτίας σημαντικών αλλαγών στην τοπογραφία που έχουν επέλθει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετίων.

Η εκταφή των οστών βρίσκεται σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθεί, η ΔΕΑ θα είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των οστών που εντοπίστηκαν.

Ο επιτυχής εντοπισμός του χώρου ταφής έγινε δυνατός μέσα από πληροφορίες που δόθηκαν στη ΔΕΑ από ένα νέο μάρτυρα.

Ως εκ τούτου, η ΔΕΑ επαναλαμβάνει την έκκληση της σε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με πιθανούς χώρους ταφής να προωθήσει αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να βοηθήσει την Επιτροπή να εντοπίσει, να ταυτοποιήσει και να επιστρέψει στις οικογένειες τα οστά πέραν των 1000 Κυπρίων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ανακοινωθέν ΔΕΑ 01-09-2015-Εντοπισμός Μαζικού Χώρου Ταφής-file format pdf