Εκσκαφή της ΔΕΑ στη Λάπηθο

Release Date: 
Jan 16, 2015

(Λευκωσία, 15 Ιανουαρίου 2015) – Πρόσφατα έχουν εμφανιστεί διάφορα δημοσιεύματα όπου γίνονται εικασίες σχετικά με την ισχυριζόμενη μετακίνηση λειψάνων από εκσκαφή που διενεργεί η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους στη Λάπηθο.

Για λόγους σαφήνειας και σεβασμού προς τις οικογένειες των αγνοουμένων, η ΔΕΑ επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

1. Η ανασκαφή στην συγκεκριμένη περιοχή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
2. Παρόλο που εντοπίστηκε ένας αριθμός διαταραγμένων οστών στην επιφάνεια του χώρου, δεν υπάρχουν επιστημονικά ευρήματα που να υποδεικνύουν την ύπαρξη χώρου ταφής. Συνεπώς, σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να λεχθεί ότι υπήρξε μετακίνηση οστών.

Αναφορικά με δημοσιεύματα για την εκσκαφή της ΔΕΑ στη Λάπηθο-file format pdf
Αναφορικά με δημοσίευματα για την εκσκαφή στη Λάπηθο...