Δελτίο Τύπου ΔΕΑ για την Υπόθεση του Γεωργίου Φορή

Release Date: 
Mar 06, 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(Λευκωσία, 05.03.2015) - Από  τις 2 έως 5 Μαρτίου, δύο ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ο Βρετανός γενετιστής Δρ William Goodwin και ο Ισπανός δικανικός ανθρωπολόγος Δρ José Luis Prieto, που επιλέχθηκαν κατ` υπόδειξη του Ερυθρού Σταυρού, εξέτασαν την περίπτωση της ταυτοποίησης μέρους των λειψάνων του Γεωργίου Φορή, καθώς και τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας της ΔΕΑ, σε σχέση με σύνθετες περιπτώσεις ανακατεμένων λειψάνων.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα γνωστοποιήθηκαν σήμερα στην οικογένεια Φορή, στη ΔΕΑ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι εμπειρογνώμονες επιβεβαίωσαν ότι ο κ. Φορής ταυτοποιήθηκε ορθώς. Την ίδια στιγμή, έχουν διαπιστώσει ότι παρά το ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από τη ΔΕΑ, ένας αριθμός μικρών οστών σχετίστηκαν λανθασμένα με τα λείψανα του Φορή. Η ΔΕΑ αποδέχεται πλήρως τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων και εκφράζει τις ειλικρινείς της απολογίες στην οικογένεια Φoρή. Η ΔΕΑ έχει αναλάβει την φύλαξη των οστών που έχουν συσχετιστεί λανθασμένα, με σκοπό να προχωρήσει στην ταυτοποίησή τους.

Η ΔΕΑ επιθυμεί να τονίσει ότι τα συμπεράσματα των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία των ταυτοποιήσεων στις οποίες έχει προβεί η ΔΕΑ, εκ των οποίων όλες βασίζονται σε γενετική ανάλυση.

Οι εμπειρογνώμονες θα στείλουν μια πλήρη έκθεση στην οικογένεια και τη ΔΕΑ μέχρι την επόμενη εβδομάδα ενώ δεσμεύεται να μελετήσει όποιες εισηγήσεις έγιναν από τους Δρ Goodwin και  Δρ Prieto, με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών της.

Η ΔΕΑ επιθυμεί να επαναβεβαιώσει τις οικογένειες των αγνοουμένων για την δέσμευσή της να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διακρίβωση της τύχης όσων εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Ανακοινωθέν ΔΕΑ 05-03-2015-file format pdf