Δωρεά ύψους 25.000 ευρώ από την Ιρλανδία προς τη ΔΕΑ

Release Date: 
Nov 02, 2015

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ) επιθυμεί να εκφράσει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας για τη δωρεά της, ύψους 25,000 ευρώ  που έγινε σήμερα. Η συνεισφορά αυτή, ανεβάζει το συνολικό ποσό της ιρλανδικής βοήθειας προς τη ΔΕΑ στις 275.000 ευρώ, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.
 
Αυτή η εισφορά στο Πρόγραμμα Εκταφής, Ταυτοποίησης και Επιστροφής των Λειψάνων των Αγνοουμένων, θα συμβάλει στο στόχο της Επιτροπής για ταυτοποίηση και επιστροφή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού λειψάνων αγνοουμένων, ώστε να δοθεί ένα τέλος στην αβεβαιότητα που επηρεάζει τόσες πολλές οικογένειες εδώ και τόσα πολλά χρόνια.
 
Μέχρι σήμερα, έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους για αξιοπρεπή ταφή τα λείψανα 614 αγνοουμένων.

Η ΔΕΑ βασίζεται στην υποστήριξη των δωρητών για να απαλύνει τον πόνο των επηρεαζόμενων οικογενειών. 

Ανακοινωθέν ΔΕΑ-02-11-205-Εισφορά Ιρλανδίας προς τη ΔΕΑ-file format pdf
Αναφορικά με τη δωρεά της Ιρλανδίας ύψους 25,000 ευρώ προς τη ΔΕΑ