Δημοσιεύματα για τις Εκταφές της ΔΕΑ

Release Date: 
May 25, 2015

Τις τελευταίες ημέρες έχουν παρουσιαστεί σε εφημερίδες αρκετά δημοσιεύματα τα οποία περιέχουν εικασίες για πιθανούς χώρους ταφής και μελλοντικές εκσκαφές.

Η ΔΕΑ τηρεί αυστηρή πολιτική μη σχολιασμού για τις τρέχουσες και μελλοντικές εκσκαφές. Με αυτόν τον τρόπο η ΔΕΑ προστατεύει τις οικογένειες των αγνοουμένων, των οποίων η πολύχρονη ταλαιπωρία εντείνεται περαιτέρω όταν δημιουργούνται ψευδείς προσδοκίες από δημοσιεύματα που περιέχουν εικασίες. Μόνο αφού οι εμπεριστατωμένες επιστημονικές αναλύσεις επιβεβαιώσουν  τη φύση των χώρων εκταφής ή τις ταυτότητες των αγνοουμένων,  η ΔΕΑ  θα είναι σε θέση να σχολιάσει δημοσίως τα ευρήματά της.

Συνεπώς, η ΔΕΑ καλεί τέλος τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς να επιβεβαιώνουν προσεκτικά τις πληροφορίες και να αναλογιστούν τις επιπτώσεις στους συγγενείς των αγνοουμένων πριν τη δημοσίευση τους.

 

-file format pdf