Ανακοινωθέν ΔΕΑ, 17 Απριλίου 2012

Release Date: 
Apr 17, 2012

(Λευκωσία, 17 Απριλίου 2012) - Η ΔΕΑ συνεχίζει τις προσπάθειες της να διαφυλάξει το έργο της για εκταφή, ταυτοποίηση και επιστροφή των λειψάνων των αγνοουμένων από όποια πιθανά λάθη, ώστε να απαλύνει τον μακροχρόνιο πόνο των οικογενειών των αγνοουμένων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Για τη ΔΕΑ η επιβαλλόμενη διαφάνεια σε όλες τις πτυχές των εργασιών της ήταν πάντα ύψιστης σημασίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στον προϋπολογισμό και τις δαπάνες της. Τα κονδύλια της ΔΕΑ (US$15,133,086 μέχρι σήμερα) τα διαχειρίζεται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και ελέγχονται αυστηρά σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών.

Όλες οι τελευταίες σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας της ΔΕΑ, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τον προϋπολογισμό του 2012. Αντίγραφα των προϋπολογισμών για το 2011 και αλλά προηγούμενα χρόνια από το 2008 μπορούν να διατεθούν από τα γραφεία της ΔΕΑ κατόπιν αιτήματος.

Ανακοινωθέν ΔΕΑ, 17 Απρ. 2012-file format pdf
Η ΔΕΑ συνεχίζει τις προσπάθειες της να διαφυλάξει το έργο της εκταφής, ταυτοποίησης και επιστροφής των λειψάνων μακριά από οποιαδήποτε πιθανά λάθη.