Πρόγραμμα Εκταφής, Ταυτοποίησης και Επιστροφής Λειψάνων Αγνοουμένων

Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος της ΔΕΑ είναι η επιστροφή των λειψάνων αγνοουμένων στους αγαπημένους τους, ώστε να γίνει η πρέπουσα ταφή και να τερματιστεί μια μακρόχρονη περίοδος αγωνίας και αβεβαιότητας. Οι πλείστες οικογένειες της Κύπρου έχουν άμεσα ή έμμεσα επηρεαστεί και αναμένεται ότι η επούλωση παλαιών πληγών θα βοηθήσει τη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για τη συμφιλίωση μεταξύ των δυο κοινοτήτων. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα έχει δικοινοτικό χαρακτήρα και προβλέπει τη συμμετοχή ομάδων από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους επιστημόνες, σε όλα τα στάδια της εκταφής και ταυτοποίησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Αρχαιολογική Φάση, η οποία αφορά την εκταφή λειψάνων αγνοουμένων, την Ανθρωπολογική Φάση, η οποία σχετίζεται με την ανθρωπολογική ανάλυση των λειψάνων στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ και τη Γενετική Φάση, η οποία σχετίζεται με τη γενετική ανάλυση και ταυτοποίηση. Τέλος, η Φάση Επιστροφής Λειψάνων έχει σκοπό την παροχή βοήθειας στις οικογένειες των αγνοουμένων από τις δυο κοινότητες ώστε να αντιμετωπίσουν την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων.