Φάση ΙΙΙ-Γενετική Φάση

Γενετική Ανάλυση και Ταύτιση

 Η ΔΕΑ έχει αναθέσει τις γενετικές αναλύσεις και  τη δημιουργία του γενετικού προφίλ των οστών για σκοπούς ταυτοποίησης και το συσχετισμό των σκελετικών στοιχείων, στο Γενετικό Εργαστήριο της Διεθνούς Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ICMP).

 Τα δείγματα παραδίδονται στο Γενετικό Εργαστήριο (στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη) όπου δημιουργούνται τα γενετικά ‘προφίλ’ και συγκρίνονται με τα γενετικά ‘προφίλ’ των συγγενών στη ‘Βάση Δεδομένων Γενετικού Υλικού των Συγγενών’. Υπάρχει (γενετική) ταύτιση όταν  ο συσχετισμός μεταξύ του οστού και του δείγματος αίματος (από τους συγγενείς) ισούται ή ξεπεράσει το όριο του 99.95%. Ακολούθως τα αποτελέσματα στέλλονται πίσω στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ όπου η δικοινοτική ομάδα γενετιστών ερμηνεύει και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα.
 
Η συλλογή δειγμάτων αίματος από τους συγγενείς των Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων και η εξαγωγή του γενετικού υλικού πραγματοποιείται από το Τουρκοκυπριακό Γενετικό Εργαστήριο (Νοσοκομείο Dr. Burhan Nalbantoğlu),  ενώ η εξαγωγή του γενετικού υλικού και η δημιουργία γενετικού προφίλ από τους συγγενείς των Ελληνοκυπρίων πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ).