Δωρητές

Η ΔΕΑ είναι μία από τις λίγες θεσμοθετημένες δικοινοτικές επιτροπές που λειτουργούν στην Κύπρο. Μέσω του έργου της Επιτροπής, που επιτελείται μέσα από τη συνεργασία νέων επιστημόνων και από τις δύο κοινότητες, η ΔΕΑ ανακουφίζει τον πόνο χιλιάδων οικογενειών της Κύπρου που έχουν περάσει  δεκαετίες συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για την τύχη των αγαπημένων τους βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να χτιστούν τα θεμέλια για τη συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 

Κατά τα τελευταία επτά χρόνια, η ΔΕΑ κατάφερε με αξιοσημείωτη επιτυχία να προχωρήσει στην εκταφή σχεδόν των μισών λειψάνων, και να ταυτοποιήσει το ένα τέταρτο, όλων των αγνοουμένων. Ωστόσο, 50 χρόνια μετά τα γεγονότα του 1963-64 και 40 χρόνια από τα γεγονότα του 1974, ο χρόνος τελειώνει για τον εντοπισμό των υπολοίπων. Καθώς οι μάρτυρες γερνούν και πεθαίνουν, παίρνουν σημαντικές πληροφορίες στον τάφο τους, και καθώς η γενιά των γονιών χάνεται χωρίς να γνωρίζουν την τύχη των αγνοούμενων παιδιών τους, η ΔΕΑ είναι αφοσιωμένη να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να επιταχύνθεί η διαδικασία εκταφής και ταυτοποίησης. Κατά τον τελευταίο χρόνο, η ΔΕΑ έχει διπλασιάσει την δυναμικότητα του εργαστηρίου και αύξησε τον αριθμό των δειγμάτων οστών που στέλλονται για την εξαγωγή του γενετικού υλικού. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες έχουν κάποιο κόστος, το οποίο η ΔΕΑ μπορεί να αντέξει μόνο μέσα από την ουσιαστική βοήθεια των δωρητών. Το 2013, οι οικονομικές ανάγκες της ΔΕΑ ανήλθαν σε περίπου 2.9 εκατομμύρια ευρώ.

Για το 2014, η ΔΕΑ προβλέπει ότι το κόστος θα ανέλθει σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων μέχρι τώρα έχουν εξασφαλισθεί μόνο τα 2.8 εκατομμύρια.

 

 Διαδικασία οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου
 Η διαχείριση των ταμείων της ΔΕΑ γίνεται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ανεξάρτητοι λογιστικοί έλεγχοι της ΔΕΑ διενεργούνται σε ετήσια βάση.